Hledej
8.12.2005  |  Marcel Pelech

Izolace mostních objektů na stavbě Nového spojení

ilustrační foto z výstavby estakády přes Masarykovo nádraží.
Nové spojení - ilustrační foto z výstavby estakády přes Masarykovo nádraží.

Fotogalerie...

Název Nové spojení se vžilo pro stavbu s úplným názvem „Nové spojení Praha hl. n. , Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice”. Tato stavba je mimořádného rozsahu a zasahuje do území několika pražských obvodů a je vedena jako veřejně prospěšná. Stavba Nového spojení je pouze součástí přestavby pražského železničního uzlu, která v sobě zahrnuje i napojení všech okolních nádraží.

Stavební objekty

Nejznámější a největší stavební objekty jsou sice dva dvoukolejné tunely pod horou Vítkov, ale je zde i mnoho mostních objektů, které jsou v současné době dokončovány, jsou ve výstavbě nebo se teprve jejich výstavba připravuje. Kromě silniční estakády, která se v těchto dnech otevírá, je to estakáda přes Masarykovo nádraží, most Sluncová a tzv. Tunelový most umožňující šikmé mimoúrovňové křížení dvou tratí.

Objekty izolované firmou Siplast

Právě posledně jmenovaný Tunelový most, objekt č. 854 v km 3,310 je stavebně nejvíce dokončenou železniční stavbou, kde se izolační práce již rozběhly naplno. Na této stavbě je použit izolační systém Parafor Solo a Mistral jako nejvhodnější kombinace systémů pro spodní stavbu pod hladinou spodní vody a izolaci přesypaného železničního mostního objektu. Výstavbu Tunelového mostu včetně provádění izolace zajišťuje firma Metrostav a. s.

Kromě dodávky vodotěsné izolace bylo součástí služeb, které poskytuje technické oddělení firmy Siplast – Icopal, je i vyhotovení technologického předpisu včetně řešení detailů, pravidelného technického dozoru na stavbě a provádění základní diagnostiky související s problematikou vodotěsných izolací od měření teplot a vlhkostí až po zkoušky přilnavosti.

Kromě Tunelového mostu se firma Siplast-Icopal podílela na izolování dalších objektů souvisejících s Novým spojením. Zde se nejednalo o železniční mostní objekty, ale o silniční objekty. Byla to izolace opěrné stěny u silniční estakády v ulici Pod Plynojemem objekt č.834 v km 0,330-0,430 a opěrná stěna v ulici Husitská objekt č. 841 v km 0,060 – 0,280. Na objektu č. 834 je použit izolační systém Parafor Solo a izolace prováděla firma NRT NOVAIZOL s. r. o.Na objetu č.841 je použit izolační systém Teranap a izolace prováděla firma CZ BAUSAN, s. r. o. Obě stavby již jsou v provozu a slouží veřejnosti.

V tuto chvíli posledním mostem, na kterém jsou prováděny izolace Siplast, je silniční most Palmovka objekt č. 859. Jedná se o silniční most sloužící výhradně pro účely Českých drah jako obslužná komunikace pro celé území lokality na Krejcárku, kde se velká část stavby Nového spojení nachází. Stavbu včetně izolací provádí firma ŽS Brno a. s. a je zde použit izolační systém Parafor Ponts na pečetící vrstvě.

Závěrem

Výstavba Nového spojení je teprve na svém začátku, ale až bude za tři roky dokončena je možné věřit, že bude splňovat veškeré potřeby, které jsou od této stavby očekávány a pro nejbližší budoucnost definitivně vyřeší železniční dopravu v uzlu Praha, tj. napojí Prahu na modernizované úseky železničních koridorů a zajistí příměstskou a městskou dopravu.


Tento článek byl prezentován na odborné konferenci Hydroizolace a vozovky na mostech 2005 pořádané firmami Izomex s.r.o. a Sekurkon.
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)