Hledej

Používání výrobků stavební chemie pro mostní objekty Českých drah

Ing. F. Vlková, OMT Praha

Na základě četných dotazů z řad projektantů, zhotovitelů mostních objektů, obchodních a aplikačních firem i investorů ČD jsou dále uvedeny zásady pro používání výrobků stavební chemie.

Výrobky stavební chemie pro stavbu a opravy (sanace) mostních objektů jsou podle složení ve smyslu Technických kvalitativních podmínek staveb Českých drah (TKP ČD).

 • malty a betony cementové
 • malty a betony modifikované přísadami umělých hmot
 • hmoty , jejichž pojivem jsou makromolekulární látky na bázi epoxidů., polyuretanů apod.
 • nátěrové a nástřikové hmoty na různé bázi

  Mají použití např. jako
 • antikorozní (ochranné) nátěry na výztuž
 • "můstkové" hmoty pro spojení různých druhů materiálů či materiálů různého stáří
 • reprofilační hmoty pro úpravu podkladů různých tloušťek a velikostí
 • nátěry, nástřiky, stěrky pro sekundární ochranu betonu či pro úpravu pohledových ploch
 • injekční směsi cementové, chemické (epoxidové, polyuretanové apod.)

  Uvedené výrobky stavební chemie zatím nepatří mezi ty výrobky, u kterých je kromě splnění zákonných požadavků1 a TKP ČD nutné další ověření shody vlastností s požadavky ČD ve smyslu zavedeného "Systému péče o jakost v oboru staveb železničního spodku Českých drah" (čj. .60 444/96 - DDC).

  Lze je používat za předpokladu, že zhotovitel předloží stavebnímu dozoru ČD:
 • prohlášení o shodě
 • certifikát od autorizované osoby (včetně souvisejících protokolů)
 • technický návod k použití od výrobce v češtině (v něm musí být mj. stanoveny podmínky pro kvalitu podkladu, klimatické podmínky pro aplikaci, mísící poměry, délky případných nutných technologických přestávek, podmínky pro skladování apod.).

  Po příznivém rozhodnutí dozoru ČD o jejich použití je zhotovitel povinen zajistit pro aplikace na každém konkrétním mostním objektu technologický předpis. Ten schvaluje stavební dozor (viz TKP ČD). Samozřejmou povinností je pořízení zápisu o všech aplikacích speciálních výrobků stavební chemie do stavebního deníku zhotovitele s uvedením obchodního názvu použitého výrobku.

  Požadavky na zkoušení - řeší TKP ČD, kapitoly 17, 18, 23, 24.

  1 - Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění novely č.81/199 Sb.

  zpět

 • ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
  (statická verze - archiv)