Hledej
7.12.2013  |  redakce

Nové normy 12/13

Dne 6. prosince bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (12/13) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu mosty.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. ledna 2014.


VYDANÉ ČSN

ČSN EN 12620 (72 1502)
kat.č. 94333
Kamenivo do betonu
Vydání: Prosinec 2013
S účinností od 2015-02-28 se zrušuje ČSN EN 12620+A1 (72 1502) Kamenivo do betonu; Vydání: Listopad 2008
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13242 (72 1504)
kat.č. 94320
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
Vydání: Prosinec 2013
S účinností od 2015-02-28 se zrušuje ČSN EN 13242+A1 (72 1504) Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace; Vydání: Srpen 2008
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13450 ed. 2 (72 1506)
kat.č. 94319
Kamenivo pro kolejové lože
Vydání: Prosinec 2013
S účinností od 2015-02-28 se zrušuje ČSN EN 13450 (72 1506) Kamenivo pro kolejové lože; Vydání: Duben 2004
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 7507
kat.č. 94392
Projektování tunelů pozemních komunikací
Vydání: Prosinec 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací; Vydání: Leden 2006
ČSN 73 7507 ed. A Projektování tunelů pozemních komunikací; Vydání: Prosinec 2007
Podrobnosti z ÚNMZ


ZMĚNY ČSN

ČSN EN 12620+A1 (72 1502)
kat.č. 94382
Kamenivo do betonu
Vydání: Listopad 2008
Změna Z1
Vydání: Prosinec 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13450 (72 1506)
kat.č. 94349
Kamenivo pro kolejové lože
Vydání: Duben 2004
Změna Z2
Vydání: Prosinec 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

 

zdroj: Věstník ÚNMZ

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)