Hledej

Hydroizolace a vozovky na mostech

Seznam přednášek

21. ročník, Kurdějov 2010

Financování dopravní infrastruktury
Ing. Petr Svoboda, Sdružení pro výstavbu silnic v ČR

Hydroizolace betonových mostovek v České republice z pohledu tradice a dneška
Ing. Vít Petránek, Ph.D. – VUT v Brně, Fakulta stavební; Ing. Jan Plachý, Ph.D.

Revize ČSN 73 6242 „Navrhování a provádění vozovek na mostech PK“ v praxi
Ing. Zuzana Červenková

Prvé skúsenosti s uplatnením STN 73 6242 v praxi
Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.; Ing. Vladimír Řikovský, CSc. - VUIS - CESTY, s.r.o.

České a zahraniční normy pro hydroizolaci betonových mostovek z pohledu výrobce asfaltových pásů
Ing. Jan Plachý, Ph.D. - DEHTOCHEMA BITUMAT, s.r.o.; Ing. Vít Petránek, Ph.D. - VUT v Brně, Fakulta stavební

Zkušenosti v oblasti hydroizolací mostů z hlediska rakouských norem a technologií
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.

Technické parametry asfaltových pásů pro hydroizolaci mostovek
Ing. Jan Pařík - PARABIT Technologies, spol. s r.o.

Asfalty a jejich modifikace – kvalita výsledného produktu
Karel Krahulec - Technické poradenství - stavební izolace

Spojení pečetící a izolační vrstvy na mostech
Ing. Jan Horský - Horský s.r.o.

Poznatky z aplikací a možná rizika vznikající při provádění pečetících vrstev na mostních objektech
Ing. Jiří Litera – BASF Stavební hmoty ČR s.r.o.

Slovenské mosty na R1 s dvouvrstvými vozovkami
Ing. Vladimír Brejcha, F.eng - SMP CZ, a.s.

Izomexit – nové systémy mostních izolací podle revidované ČSN 73 6242
Ing. Karel Matějů, CSc. – IZOMEX s.r.o.

Stříkané izolace v tunelech
Doc. Ing. Zdeněk Tobolka, CSc. – ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Izolační systém Etanplast – vlastnosti složek a zkušenosti s realizací
Ing. Pavel Pospíšil; Ing. Jiří Fidler; Ing. Zdeněk Komínek; Ing. Petr Bureš;

Ing. Michal Sýkora - EUROVIA Services, s.r.o.
Systémy pro ochranu povrchu betonu dle EN 1504-2 v praxi, povrchové úpravy říms, chodníků a mostovek nátěry, membránami a stříkanou izolací

Ing. Libor Hlisníkovský; Ing. Miloš Černý - BASF Stavební hmoty ČR s.r.o.
Praktická ukázka aplikace výrobků BASF – Thorotect ČR, Masterflox 920 SF, různé typy povrchových úprav chodníků a říms

Výstavba dálničního mostu v Povážské Bystrici a jeho hydroizolace
Ing. Martin Račanský - Skanska a.s.

Izolační systémy AXTER v praxi
Ing. Marcel Pelech - Bitumat CZ a.s.

Výstavba významných mostů na SOKP, stavba 514 – Lahovice - Slivenec
Ing. Jan Blažek; Robert Achs; Josef Holba; Ing. Pavel Mařík - Bögl a Krýsl, k.s.; Ing. Karel Matějů, CSc. - IZOMEX s.r.o.

Přímo pojížděné mostovky na stavbě D47092 Bohumín – Státní hranice; zkušenosti z realizace. Mosty na 3. Úseku stavby PPP R1 Beladice – Tekovské Nemce
Ing. Petr Míka - EUROVIA CS a.s.

Publikace o mostech a lávkách
Doc. Dr. Dušan Josef, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební

Použití fóliových a stříkaných izolací na tunelech VMO Dobrovského
Ing. Jiří Matějíček - Amberg Engineering Brno, a.s.

Tunelové izolace v podmínkách vysokých mrazových zátěží
Ing. Jaroslav Synek – Metrostav a.s.

Nová generace mostního odvodnění
Ing. Petr Vlček - DWD System, s.r.o.

Napojení odtoků mostních odvodňovačů na potrubí
Ing. Tomáš Zborník; Radek Vlček

Rozpínavé reakce betonů – výběr z analýz betonů
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.; Doc. RNDr. Miroslava Gregorová, CSc. - MU Brno, Přírodovědecká fakulta; Ing. Vladimír Chupík, CSc. - CET

Bezpečnost silničního provozu a vozovky na mostech
Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)