Hledej
28.3.2008  |  Ing. Karel Kovář

Výroba a montáž mostu Salzachbrücke v Salzburku, část I.

Vizualizace celkového pohledu
Fotogalerie...

Součástí modernizace úseku trati Taxham – Salzburg rakouských spolkových drah je
nahrazení stávajícího dvoukolejného pětipolového železničního mostu přes řeku
Salzach z roku 1903 novým moderním trojkolejným ocelobetonovým spřaženým
mostem s horní betonovou mostovkou o třech polích.
Rakouské spolkové dráhy prostřednictvím inženýrské firmy ÖBB Infrastruktur Bau
zadaly výstavbu nového mostu stavební firmě Alpine Mayreder, jejímž podzhotovitelem
ocelových mostních konstrukcí je MCE Stahl- & Maschinenbau GmbH & Co, která
svěřila kompletní výrobu a montáž těchto ocelových konstrukcí své dceřiné firmě MCE
Slaný.
Nová konstrukce přemostění sestává ze tří samostatných souběžně umístěných
mostních trámů vždy pro jednu kolej a ocelové konstrukce lávky pro pěší. Celková
délka mostu činí 158,88 m, celková šířka je 21,90 m. Ze statického hlediska jde
o spojitý nosník o 3 polích o rozpětí 50,63 + 56,00 + 50,63 m. Trasa železnice v místě
přemostění je vedena v přímé. Příčný řez železničního mostu tvoří tři ocelové
komorové nosníky s proměnnou výškou 1 544 - 3 230 mm spřažené s betonovou
mostovkou tl. 254 - 455 mm. Výška nosníků se mění po polygonu . Stěny nosníků mají
konstantní sklon 70°, proměnná je šířka dolní pásnice v rozsahu od 1 960 – 2820 mm.
Spřažení betonové a ocelové části průřezu zajišťují spřahovací trny Ø 22 mm, délky
150 mm v celkovém počtu 24 600 kusů.
Zajímavým architektonickým a současně i konstrukčním řešením je zaoblení dolní části
stěn komorového průřezu v místě jejich napojení k dolní pásnici. Tento detail změnil
běžný lichoběžníkový tvar komorového nosníku na lichoběžník se zaoblením u vrcholů.
Inspirací pro uvedené řešení byla stávající lávka pro pěší přes řeku Salzach
„ Markatsteg “, na níž je podobné konstrukční řešení.
Konstrukce nosníků je nad vnitřními podpěrami významně zesílena. Kromě použití
větších tlouštěk plechů a lamel u dolní pásnice ze 60 na 120 mm, u stěn 25 mm
a u horní pásnice ze 40 mm na 120 mm je v těchto místech konstrukce vyztužena
mohutnými dvojitými příčníky. Dalším konstrukčním detailem pro optimalizaci průběhu
vnitřních sil v uvedené, vysoce exponované oblasti, je použití tzv. nadpodporových
prahů. Ty umožní lepší konstrukční propojení mostního ložiska s nosníkem. Horní
hrana prahu kopíruje tvar dolní pásnice včetně zaoblení stěn a dolní plochou je spojen
s horní ložiskovou deskou. Každý nosník je na podpěrách uložen na dvou hrncových
ložiscích.
Stabilita stěn je zajištěna jednak trapézovými podélnými výztuhami ohýbanými z plechu
tloušťky 6 mm, jednak příčnými „ T “ výztuhami z plechů tl. 15 – 50 mm. Dolní pásnice
je rovněž vyztužena příčníky, které současně vzájemně propojují výztuhy stěn a zvyšují
tak příčnou tuhost celého nosníku. Další podélné výztuhy dolní pásnice jsou navrženy
na obou okrajích dolní pásnice v místě připojení zaoblených stěn.
Veškeré použité plechy jsou jakosti S355 J2G3 a S355 NL, výrobci Voest – Alpine
Grobblech Linz a Vítkovice Steel a.s.
Každý nosník je po délce rozdělen na 8 dílců v délkách 15 500 – 23 100 mm, jejich
hmotnost je od 47 do 110 tun. Z důvodu velké hmotnosti jsou v příčném řezu dělené na
polovinu pouze nadpodporové dílce. Zkušební sestavení ve výrobním závodě probíhá
vždy po 2 – 3 dílcích v podélném směru, tzn. jak v podélném, tak příčném
(nadpodporové dílce) směru. Celková hmotnost ocelových konstrukcí činí 1750 tun.

 

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)