Hledej
16.1.2009  |  Ing. Jiří Růžička, Ing. Otakar Hasík

Tunel Praha Beroun - nové železniční spojení, část III.

obr. 3

Návrh postupu výstavby, přístupů pro montáž razících strojů a odvoz rubaniny
Ražba tunelu TBM v délce cca 22 km je pro jeden stroj příliš mnoho z časových
důvodů. Dlouhodobý reálný postup stroje se dá uvažovat minimálně 10m/den. Z toho
plyne, že jeden stroj by 22 km razil přibližně 7 let. To je příliš dlouhý horizont. Rozbory cen za tunel ukazují, že více než polovina celkové ceny je tvořena komponentem
závislým na čase. Rozhodující tedy je celková doba ražby. Je tedy nutno jeden
jednokolejný tunel razit současně dvěma stroji. Možné postupy ražby jsou vyznačeny
na schématu viz obr. 3 ve fotogalerii.

Při objemu materiálů přemisťovaných při ražbě takto dlouhých tunelů je velkým
problémem logistika, výroba a doprava prvků ostění a zejména doprava rubaniny.
V části POV jsou dokumentovány návrhy ploch před portály tunelů a u přístupových
štol nutné pro mezideponie rubaniny a mezisklad tubinků.
Při ražbě razicími stroji může dojít při průchodu geologickými poruchovými pásmy
k obtížím, zastavení ražby a je nutno provést opatření, zlepšit horninové poměry. V tom
případě je práce podstatně jednodušší a rychlejší, pokud se dá prorazit pomocná štola
z jednoho tunelu do druhého a z ní opatření provést. K této situaci již několikrát
ve světě došlo, příklady řešení jsou známé. I z toho důvodu je nutno doporučit ražbu
obou jednokolejných tunelů souběžně. Potvrzuje to zpracovaná riziková analýza.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)