Hledej
29.1.2008  |  Tremco illbruck s.r.o.

Pozvánka na 1.vzdělávací konferenci o návrhu kotvení dle metodiky ETAG

Tremco illbruck s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na 1. vzdělávací konferenci o návrhu kotvení dle metodiky ETAG.

Hlavním přednášejícím bude Dipl.Ing. Peter Schmidt ze společnosti MKT.

Odborným garantem bude Prof.Ing. František Wald, CSc..

Konference se koná 7.února 2008, od 9:00 hodin v Hotelu Olšanka v Praze, kontakt tereza.hajna@tremco-illbruck.com.

Navrhování kotevní techniky dle ETAG 001 Annex C

Metodika ETAG 001 Annex C poskytuje vysoce sofistikovaný návrhový koncept, který umožňuje získat optimální výkon kotev a současně výběr ekonomického řešení. Tato návrhová metoda rozlišuje mezi různými směry zatížení – tah, střih , kombinované zatížení tahem a střihem a také následující módy selhání :

Zatížení v tahu:

- porušení oceli
- porušení betonu
- vytržení z podkladu
- rozlomení

Zatížení ve střihu:

- porušení oceli
- porušení hrany betonu
- vypáčení

Návrhové zatížení je kalkulováno pro každý mód selhání s ohledem na všechny ovlivňující parametry, jako jsou :
hloubka uložení, oblast průřezu , pevnost oceli kotvy, axiální a osové rozteče, tloušťku betonového podkladu, pevnost betonu, armování betonu, excentricita zatížení na patní desce a typ betonu – trhlinový beton nebo beton bez trhlin. Návrhové zatížení je pak porovnáno s odpovídajícím aplikovaným zatížením. Nejvíce nepříznivý mód selhání je pak uvažován jako rozhodující pro každý směr zatížení.

Následně po ověření separovaného zatížení v tahu a ve střihu je kalkulována interakce pro kombinované zatížení v tahu a ve střihu.

Bezpečnostní pojetí

Pojetí bezpečnosti je založeno na tzv. Parciálním bezpečnostním faktoru jak je požadováno novými standardy a certifikačními řídícími pokyny spíše než na „starém“ přístupu Globálního bezpečnostního faktoru , jež byl dříve používán.

Vysvětlení a praktické ukázky k výše zmíněné metodice budou součástí 1. vzdělávací konference o metodice ETAG 001, která se koná, jak jsme výše uvedli, dne 7.února 2008 v pražském hotelu  Olšanka .

 

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)