Hledej
6.1.2008  |  Kateřina Zelená

Nejstarší kamenný most na Moravě

Svatojánský most v Litovli
- Svatojánský most v Litovli

Je tu leden nového roku, roku 2008. Jakým článkem začít jako prvním v novém roce? Témat, která mě napadají, je hned několik. Co všechno se událo v minulém roce v oblasti inženýrských staveb? Zajímavosti, které nám nejčastěji utkvějí v paměti, jsou většinou spojeny s předponou nej – nejdelší-nejkratší, největší-nejmenší, nejvyšší-nejnižší. Tentokrát mě zaujala informace o nejstarším kamenném mostě na Moravě. Víte, který to je? Jako většina mostů, které jsme vám v článcích představili, měl i tento most tu smůlu, a zažil nepříjemné setkání s vodním živlem. A to dokonce několikrát. Bavíme se o mostě, který nese název Svatojánský most a nachází se v Olomouckém kraji ve městě Litovli. Svatojánský most je nejstarší mostní stavbou na Moravě a po pražském Karlově a mostě v Písku je třetím nejstarším dodnes funkčním mostem u nás. První zmínka o mostě je z roku 1592. O stavbě 57 metrů dlouhé, která je tvořena šesti půlkruhovými oblouky spočívajícími na hranolových pilířích se nedochovala žádná dokumentace o výstavbě ani o opravách. Most byl konstrukčně navržen tak, aby prostorem i únosností odpovídal požadavkům provozu doby výstavby, tj. pro chodce a koňské potahy. V průběhu dalších let byla mostní konstrukce přestavována a počátkem 18. století byla na most přidána i barokní socha sv. Jana Nepomuckého od olomouckého sochaře Jana Sturmera. Po povodni 1997 byl opravený most předán do užívání v roce 1999. Nyní most slouží především pro chodce a cyklistickou dopravu. Provoz pro automobilovou dopravu byl jednosměrně zaveden směrem z centra města hned po rekonstrukci. Šířka mostu totiž neumožňuje provoz oběma směry a bylo potřeba zachovat chodník pro pěší. V rámci rekonstrukce došlo k i odstranění chodníků, které byly na železných traverzách vysunuté mimo těleso mostu a chráněny kovovým zábradlím (úprava z počátku minulého století). Po obou stranách vozovky jsou chodníky nestejné šíře a výšky. Nechybí u něj ani místo pro odpočinek a informační tabule. Putování po nejstarším mostě na Moravě je za námi a nám teď nezbývá než se těšit na další něčím významný most.

Zdroj: www.izdoprava.cz

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)