Hledej
9.8.2014  |  redakce

Nové normy 08/14

Dne 8. srpna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (08/14) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu mosty.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. září 2014.


VYDANÉ ČSN

ČSN 34 2614 ed. 3
kat.č. 95390
Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů
Vydání: Srpen 2014
S účinností od 2016-01-01 se zrušuje ČSN 34 2614 ed. 2 Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů; Vydání: Prosinec 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12597 (65 7000)
kat.č. 95815
Asfalty a asfaltová pojiva - Terminologie
Vydání: Srpen 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12597 (65 7000) Asfalty a asfaltová pojiva - Terminologie; Vydání: Srpen 2001
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13924-2 (65 7203)
kat.č. 95814
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro speciální asfalty - Část 2: Multigradové silniční asfalty
Vydání: Srpen 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13848-6 (73 6359)
kat.č. 95802
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 6: Stanovení kvality geometrie koleje
Vydání: Srpen 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 15273-2 (28 0340)
kat.č. 95634
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel+); EN 15273-2:2013; Platí od 2014-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15273-2 (28 0340) Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel; Vyhlášena: Červen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

 

 

zdroj: Věstník ÚNMZ

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)