Hledej
4.3.2013  |  redakce

Nové normy 02/13

Dne 8. února bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (02/13) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu mosty.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. března 2013.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 1744-8 (72 1196)
kat.č. 92398
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 8: Třídicí zkouška ke stanovení obsahu kovů v kamenivu z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA)
Vydání: Únor 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 450-1 (72 2064)
kat.č. 92284
Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
Vydání: Únor 2013
S účinností od 2013-05-01 se zrušuje ČSN EN 450-1+A1 (72 2064) Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody; Vydání: Červen 2008
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12390-1 (73 1302)
kat.č. 92101
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy
Vydání: Únor 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12390-1 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy; Vydání: Květen 2001
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12504-2 (73 1303)
kat.č. 92102
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
Vydání: Únor 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12504-2 (73 1303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem; Vydání: Únor 2002
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 6109
kat.č. 92274
Projektování polních cest
Vydání: Únor 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 6109 Projektování polních cest; Vydání: Duben 2004
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN P CEN/TS 1317-8 (73 7001)
kat.č. 92208
Silniční záchytné systémy - Část 8: Silniční záchytné systémy pro motocykly, které snižují prudkost nárazu motocyklisty při střetu se svodidly
Vydání: Únor 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 450-1+A1 (72 2064)
kat.č. 92416
Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
Vydání: Červen 2008
Změna Z1
Vydání: Únor 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 6360-2
kat.č. 92384
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba
Vydání: Říjen 2009
Změna Z1
Vydání: Únor 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 6380
kat.č. 92278
Železniční přejezdy a přechody
Vydání: Duben 2004
Změna Z2
Vydání: Únor 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

 

zdroj: Věstník ÚNMZ

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)