Hledej
26.9.2007  |  Stanislav Grunt

Odvodnění dálničního mostu Český Těšín - Žukov


Fotogalerie...

Na silnici I/48 ČeskýTěšín-Žukov,II. stavba SO 206 Přemostění Hrabinky v 15,245 km byl v r. 2003 realizován nový dálniční most. Pro odvodnění mostních odvodňovačů a izolace byl použit vysokohustotní polyetylén Geberit-HDPE. Veškerý upevňovací systém potom z nerezavějící oceli. Levá strana mostu (délka cca 200m) byla odvodněna dvěma odpady d-200 mm, rovněž tak pravá strana mostu.

Použitý materiál musel splňovat určitá kritéria jako je odolnost proti otřesům, životnost, nárazuvzdornost, pružnost, ochrana před UV zářením, odolnost proti korozi, mrazu atd.

Trubní systém

Geberit-HDPE odolává vůči rázům i při velmi nízkých teplotách, je odolný vůči nízkým teplotám(-40°C), oděru (4xodolnější než ocel). Je pružný (otřesy), probarvení sazemi pro stabilizaci před UV zářením, nekoroduje a je lehký (1m trubky d-200 mm váží jen 3,58 kg), životnost min 50 let. Teplotní roztažnost potrubí je kompenzována dilatačními tvarovkami.

Montáž

Vzdálenost mezi mostním odvodňovačem d-100 mm a odvodnění izolace d-50mm je
cca 4 m, takže bylo možno použít prefabrikaci a jednotlivé části vyrobit v dílně.
Na stavbě se už potom jednotlivé části jen délkově upravovaly (podle teploty prostředí)
a nasunovaly do dilatačních hrdel. Potrubí d 200 mm je upevněno do stropní
konstrukce mostu závěsy z nerezavějící oceli po max 2 m. Pevné body vždy
u dilatačních tvarovek (hrdel), dále potom kluzné uložení. Dopojení odvodňovačů
z ocelolitiny je provedeno tzv. smršťovacími hrdly s těsněním, dopojení odvodnění
izolace (PVC d 50mm) PE hrdly s těsněním. Montáž se prováděla z lešení, avšak
některé části bylo nutné provádět dodatečně z výsuvných plošin,kde se projevila
výhoda lehkosti trubního materiálu. Montážní firma provádí korektury výpočtů délky
zasunutí trubek do dilatačních hrdel.

Příklady výpočtů

Výpočet dilatace potrubí - příklad:

Vzorec pro výpočet prodloužení délky trub vlivem zvýšení teploty prostředí:

ΔL = L.α.(tmax -tp) = 4 . 0,2 . (40-20) = 4 . 0,2 . 20 = 16 mm

ΔL je prodloužení délky potrubí v mm,

L délka potrubí v m(od hrdla k hrdlu),

α koeficient tepelné roztažnosti potrubí (dle výrobce 0,2 mm/m°K),

tmax maximální teplota prostředí(+40° C),

tp teplota prostředí při montáži(zvolena 20° C).

Vzorec pro výpočet zkrácení délky trub vlivem snížení teploty prostředí:

ΔL1 = L.α.(tmin-tp) = 4 . 0,2 .(-30-/+20/) = 4 . 0,2 .( 50) = -40 mm.

ΔL1 je zkrácení délky potrubí v mm

L délka potrubí v m (od hrdla k hrdlu)

α koeficient tepelné roztažnosti potrubí (dle výrobce 0,2mm/m°K)

tmin minimální teplota prostředí (-30°C)

tp teplota prostředí při montáži (zvolena 20°C)

Z výpočtu vyplývá, že po šesti metrech bude v každém hrdle potrubí dilatovat cca +16 mm a –40 mm při maximálním výkyvu provozních teplot.

Poznámka:
V místě montáže je nutno měřit okolní teplotu vzduchu. Dle teploty vzduchu provádět korekci tp ve výpočtu a následné zasunutí trub do hrdel. U každého hrdla bude vytvořen pevný bod.

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)