Hledej

Informace TK o nových technických předpisech

Věstník dopravy č.16-17 oznamuje vydání technických předpisů:
  • TP 134 Údržba a opravy vozovek s použitím R materiálu obalovaného zastudena asfaltovou emulzí a cementem
  • TP 133 Zásady pro vodorovné značení na PK
  • TP 136 Povlakovaná výztuž do betonu
  • Metodický pokyn k sestavení zvláštních dodacích podmínek a zvláštních kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby PK
  • Metodický pokyn k zásadám pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů EU ,fondů NATO a úvěrů se státní zárukou
  • Dodatek č.1 Vzorových listů staveb Pk VL 3 Křižovatky
  • Katalog závad mostních objektů PK

zpět

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)