Hledej

Technické informace

Zobrazuji články 51 až 60 ze 63 << 1 2 3 4 5 6 7 >>
21.10.2005  |  Petr Hubík, Kristina Nachtneblová
Použití vyztužené zeminy při výstavbě mostních opěrek
Stále častěji se setkáváme s problematikou zakládání mostních konstrukcí na nevhodných podložích. Při řešení problému pomocí vyztužené zeminy, zde výztužné geosyntetikum přebírá vznikající vodorovné síly a spolu s dalšími prvky založení redistribuuje rozložení napětí na základovou spáru.

14.10.2005  |  Zdeněk Nevosád
Průmyslové plochy a voda
Průmyslové plochy jsou horizontální exteriérové konstrukce pozemního stavitelství. Z funkčního hlediska plní řadu požadavků charakteristických pro inženýrské stavitelství. Asi nejznámější jsou příklady parkovišť, odstavných ploch, chodníků a stezek. V Současnosti se s nimi setkáme v areálech nově budovaných nákupních a zábavních center.

5.10.2005  |  Vojtěch Mencl, Libor Žídek
Technologické problémy podkladních betonů při opravách mostů
Vyrovnávací betonové vrstvy mostovky přenášejí zatížení z vozovky na nosnou konstrukci, vytvářejí spády a jsou podkladem pro mostní hydroizolaci. U starších mostů není zpravidla nosná konstrukce přizpůsobena niveletě a příčnému sklonu vozovky, pak dosahuje podkladní beton tloušťky až 200 mm, při předepsané minimální tl. 60 mm.

30.9.2005  |  redakce
Certifikované materiály pro pečetící vrstvy podle TL-BEL-EP
Vlivem začleňování České republiky do evropské unie se v oblasti pozemních komunikacích často prováděcí a projekční firmy střetávají s problémem uznávání certifikátů některých zahraničních výrobků na území naší republiky.

10.9.2005  |  Marek Novotný
Jiný pohled na vodotěsné izolace
Jedním z dominantních problémů vodotěsných izolací mostovek jsou bubliny, tady části, kdy je hydroizolace oddělena od podkladu. Příčina je jasná a není potřeba ji objasňovat.

24.8.2005  |  Miroslav Teichman, Jiří Havelka
Diagnostika železničních mostů - aktuální výstupy z podrobných prohlídek
Podrobné prohlídky železničních mostů a jejich výstupy jsou nezbytným podkladem pro činnost správce. Na základě výstupů z podrobných prohlídek rozhoduje správce o bezpečnosti provozu, o provozních parametrech na mostě a o plánování stavebních počinů.

7.7.2005  |  Petr Čeliš
Nízkonákladové utěsnění strukturálního betonu
Betonové konstrukce a svrchní stavby mostů, které podléhají přímo povětrnostním vlivům je třeba chránit a ošetřovat. Vzhledem k tomu, že se tento problém nedaří úspěšně řešit vznikají škody, na jejichž odstranění a opravy se musí opakovaně vynakládat ročně stamilionové částky.

28.6.2005  |  Jiří Trochta
Nové technické podmínky MD ČR - izolační systémy mostů polyuretany
V souladu se záměry technické politiky a potřebami rozvoje oboru pozemních komunikací zajišťuje Ministerstvo dopravy ČR průběžně tvorbu nových, revizi a změny stávajících rezortních předpisů v daném oboru.

3.6.2005  |  Petr Vlček, Tomáš Zborník
Nepřítel mostů
Most, coby unikátní dílo lidského umu a inženýrské vyspělosti. Most, objekt spojující dva břehy, spojnice mezi lidmi, městy i státy. Cesta do školy, za prací, do divadla, k přátelům. Na příklad velké mosty v Dánsku se již označují výrazem „životní spojení“. Důmyslná stavba, bez které by budované silnice a dálnice vedly odnikud nikam.

19.5.2005  |  Jan Svoboda, Jiří Holan
Působení dřevokazných hub na mostnice železničních mostů
Příspěvek pojednává o zvýšeném výskytu dřevokazných hub v obvodu SDC Brno a o způsobu jeho řešení. První část příspěvku, jehož zpracovatelem je Ing. Jan Svoboda, je zaměřena na praktické zkušenosti při výměně napadených mostnic, rozebírá některé ustanovení OTP pro dřevěné podpory kolejí a předkládá návrhy na opatření. Druhá část příspěvku, kterou zpracoval Ing. Holan, nás seznamuje s nalezenými dřevokaznými houbami, s vlastnostmi dubového a bukového dřeva a diagnostickými metodami pro identifikaci degradace mostnic. Praktické

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)