Hledej

Hydroizolace a vozovky na mostech

Seznam přednášek

23. ročník, Kurdějov 2012

Problémy zhotovitelské sféry
Ing. Petr Svoboda, Sdružení pro výstavbu silnic v ČR

Posouzení zkušebních metod stanovených v EN/ČSN EN pro asfaltové hydroizolační pásy mostovek
Ing. Zuzana Červenková

Uvádění stavebních výrobků na trh dle nařízení evropského parlamentu a rady EN č. 305/2011 – prohlášení o vlastnostech
Ing. Jan Plachý, Ph.D. – VŠ technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Stav posuzování a schvalování IS pro mosty pozemních komunikací – zkoušky, dokumentace, reference
Ing. Ján Marusič

Vliv lidského faktoru na spolehlivost hydroizolací mostů – 2.část
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc., Ing. Michal Trefil, Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D. - VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební

Navrhování a provádění vozovek na mostech – problémy, vady, poruchy, životnost
Ing. Jan Hromádko

Zkoumání vazeb mezi betonem, pečetící vrstvou a izolačními pásy na betonových mostovkách
Ing. Jan Horský – Horský, s.r.o.; Ing. Jan Plachý, Ph.D. - VŠ technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Příčiny poruch hydroizolačního a vozovkového souvrství Lochkovského mostu
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. – Betonconsult s.r.o., Ing. Zdeněk Koch – Brex spol. s r.o.

Izolace mostů na D0805 v období 2008 – 2012 pohledem technického dozoru investora
Ing. Tomáš Gross, Ph.D. – INFRAM a.s.

Ochrana výztuže a ocelových prvků v konstrukci proti korozi dle EN 1504-7 v návaznosti na povrchové úpravy a izolace mostních konstrukcí – teorie a praxe Ing. Libor Hlisníkovský – BASF Stavební hmoty ČR s.r.o.

Přímo pojížděné mostovky v rámci stavby D47092 Bohumín – Státní hranice v provozu
Ing. Petr Míka - EUROVIA CS a.s.

Izolace spodních a podzemních staveb proti tlakové vodě
Ing. Karel Matějů, CSc., ing. Petr Putna – IZOMEX s.r.o.

Komplexní řešení izolace mostovek v rámci rekonstrukce Svinovských mostů, Ostrava – Silniční a železniční mosty, pochozí izolace nástupišť.
Ing. Martin Jelínek – BASF Stavební hmoty ČR s.r.o.; Ing. Tomáš Uwira - FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Tisíc našich mostů a lávek v obrazech, soubor padesáti modelů Slovenských mostů
Doc. Dr. Dušan Josef, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební

Asfaltové izolační pásy pro mosty v České republice – požadavky a skutečnost
Ing. Jan Plachý, Ph.D. – VŠ technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Revize Technických podmínek TP 164 - Izolační systémy na mostech pozemních komunikací - polyuretany a
TP 178 - Izolační systémy na mostech pozemních komunikací - polymetylmetakryláty
Ing. Jiří Trochta – Metrostav a.s.

Izolace přesypaných objektů z pohledu legislativy
Ing. Marcel Pelech – AXTER CZ s.r.o.

Vozovky na mostech v spleti předpisů
Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Vladimír Řikovský, CSc. - VUIS - CESTY, s.r.o.

Kvalitní a účinný systém odvodnění mostů – Základní předpoklad dlouhodobé životnosti mostního objektu
Ing. Petr Vlček – DWD System s.r.o.

Rekonstrukce elastických mostních závěrů
Ing. Štěpán Velev, ASFALTELAST spol. s r.o.

Tunelové stavby s atypickou hydroizolací
Ing. Jiří Matějíček – Amberg Engineering s.r.o.

Přechody pro zvěř – nutné opatření či dobrý byznys?
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. - BŰSSCHER & HOFFMANN, s.r.o.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)