Hledej
21.4.2013  |  redakce

Nové normy 04/13

Dne 8. dubna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (04/13) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu mosty.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. května 2013.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 9016 (05 1125)
kat.č. 92562
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení; (idt ISO 9016:2012)
Vydání: Duben 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 9016 (05 1125) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení; Vydání: Červenec 2011
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 50149 ed. 2 (34 1558)
kat.č. 92109
Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce - Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi
Vydání: Duben 2013
S účinností od 2015-04-30 se zrušuje ČSN EN 50149 (34 1558) Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce - Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi; Vydání: Prosinec 2001
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (73 0035)
kat.č. 92732
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem; (idt EN 1991-1-4:2005); (idt EN 1991-1-4:2005/A1:2010); (idt EN 1991-1-4:2005/AC:2010)
Vydání: Duben 2013
Podrobnosti z ÚNMZ


ZMĚNY ČSN

ČSN EN 50149 (34 1558)
kat.č. 92086
Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce - Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi
Vydání: Prosinec 2001
Změna Z1
Vydání: Duben 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1991-1-4 (73 0035)
kat.č. 92733
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
Vydání: Duben 2007
Změna Z3
Vydání: Duben 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 6101
kat.č. 92575
Projektování silnic a dálnic
Vydání: Říjen 2004
Změna Z2
Vydání: Duben 2013
Podrobnosti z ÚNMZ


OPRAVY ČSN

ČSN EN 12697-30 (73 6160)
kat.č. 92654
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem
Vydání: Říjen 2012
Oprava 1
Vydání: Duben 2013 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN 73 6221
kat.č. 92655
Prohlídky mostů pozemních komunikací
Vydání: Březen 2011
Oprava 1
Vydání: Duben 2013 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 1317-5+A2 (73 7001)
kat.č. 92656
Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla
Vydání: Září 2012
Oprava 1; (idt EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012)
Vydání: Duben 2013 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 12676-1 (73 7070)
kat.č. 92657
Clony proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky
Vydání: Duben 2001
Oprava 1
Vydání: Duben 2013 (Oprava je vydána tiskem)

 

zdroj: Věstník ÚNMZ

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)