Hledej
6.6.2012  |  Ing. Marcel Pelech

Baryprene – izolace parkovišť


V současné době se při výstavbě nových nákupních center stéle více setkáváme s problémem jak izolovat přilehlá parkoviště. Důvod je jednoduchý. Rozlehlá parkoviště na zelené louce nejde použít v hustší zástavbě měst, kam se stále více nákupních center snaží dostat. Proto jsou parkoviště buď přímo na střeše nákupních center, jindy se stavějí patrové garáže vedle. Buď tak či tak, je nutné izolovat nosné konstrukce a níže položené prostory proti vodě.

Existuje několik možných způsobů řešení, ale jedno z osvědčených a dlouhodobě spolehlivých je izolace pomocí natavovaných asfaltových izolačních pásů (NAIP) s ochranou z litého asfaltu. Tato technologie ale vyžaduje poměrně přísnou kázeň od přípravy podkladů až po zhotovení ochranné a pojízdné vrstvy z litého asfaltu. Izolace parkovišť jsou podobná izolacím pod pojížděnou vozovkou na mostech. Touto oblastí se zabývá ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech PK.

Pokud se projektant bude důsledně řídit požadavky ČSN 73 6242, neudělá zásadní chybu, ale i tak se nemusí dostavit konečný úspěch. Jedná se o to, že požadované postupy běžné a zažité při stavbě mostů jsou těžko přenositelné na běžnou pozemní stavbu, zejména do doby, kdy se honí termíny před slavnostním otevřením nového obchodního centra. Případy, kdy se něco nepovede, jsou možná častější než, by si mnozí mysleli.

Pro příklad je zde uvedená fotografie z jednoho parkoviště v Čechách, kde se to opravdu nepovedlo. Poškozená a odfouknutá izolace po aplikaci litého asfaltu na plnoplošně natavenou izolaci s vlhkým podkladem.

Jedno z možných řešení je použití izolačního systému Baryprene, který byl právě vyvinut pro izolace parkovišť. Kombinuje výhody asfaltových pásů v kombinaci s litým asfaltem, ale nevyžaduje plnoplošné natavení, protože provoz na parkovišti pro osobní automobily s pomalou rychlostí není tak zatěžující jako na dálničních mostech od kamionů, pro které jsou nastaveny požadavky z ČSN 73 6242. Proto bylo upuštěno od koncepce pásů NAIP a bylo zvoleno řešení pomocí expanzních izolačních pásů (EAIP).

EAIP Baryprene 25 SIA se na první pohled od klasických NAIP neliší.

Rozdíl je patrný až po rozbalení role, kde je patrná expanzní separační vrstva, která umožňuje pokládku na podklad neodpovídající ČSN 73 6242 a to v makrotextuře a vlhkosti za požití klasického asfaltového penetračního nátěru. Vše pak doplňuje vrstva samolepícího asfaltu, která po aplikaci litého asfaltu zajistí přilnavost k podkladu. Přestože systém Baryprene zaručuje pokládku na vlhký a méně kvalitní podklad než jaký je požadován pro klasické natavované asfaltové pásy (NAIP), i tato technologie má svoje limity a nelze ho aplikovat na všechny povrchy jak naznačuje úvodní fotografie.

Podklad se pro izolační systém Baryprene připravuje obdobně jako pro klasické izolační pásy (NAIP). Penetrace je prováděna asfaltovým nátěrem Vernis Antac GC.

V místě detilů je nutno provést izolaci z klasického asfaltového pásu vodného pod litý asfalt mapř. B3A SA 180.4.

Napojení na stávající konstrukce je možno provést klasicky s asfaltovými pásy nebo stěrkovou izolací Triflex Pro Detail, která je odolná i teplotám litého asfaltu.

Směs pásů Baryprene není náchylná na prorýsování do litého asfaltu.

Technologie a systém Baraprene byla v loňském roce s úspěchem odzkoušena v České republice poprvé při rekonstrukce parkoviště v Jablonci nad Nisou. Veškeré výhody expanzní vrstvy se projevily při méně příznivém počasí léta roku 2011. Díky expanzní vrstvě bylo možno provést rychlou a spolehlivou pokládku izolace i litého bez nákladných opatření.

Pohled na zaizolovanou plochu parkoviště s pásy Baryprene 25 SIA v Jablonci nad Nisou

Pokládka litého asfaltu byla v Jablonci prováděna klasickým ručním způsobem.

Při dodržení technologické kázně byla i při použití litého asfaltu zaručena rovná plocha bez jakýchkoli závad.

Foto archiv Axter S.A.S.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)