Hledej
22.4.2011  |  Ing. Lenka Pikhartová, Ing. Petr Lapiš

Přípravná dokumentace Nemanice I - Ševětín, tunely Hosin a Chotýčany


Stavba Modernizace trati Nemanice I - Ševětín leží na transevropské trase E55, která na našem území tvoří součást IV. železničního koridoru Děčín st. hr. - Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště st. hranice. Předmětný úsek leží severně od Českých Budějovic. Součástí traťového úseku jsou i tunely Hosín délky 3 120 m a Chotýčany délky 4 810 m. Zpracování přípravné dokumentace provázely doprovodné studie, jejichž předmětem bylo komplexně pojaté variantní technické řešení obou tunelových úseků, přičemž v celkovém posouzení bylo zohledněno i provádění 2 500 m dlouhého náspu tratě mezi oběma tunely. Vzhledem k délce tunelů hrály významnou roli i únikové cesty a požárně bezpečnostní řešení stavby. Příspěvek seznamuje s průběhem projekčních prací a s výsledky technicko-ekonomického porovnáná variant.

 

 Celý článek Ing. Lenky Pikhartové a Ing. Petra Lapiše si můžete přečíst zde.

 

Zdroj: sborník konference Železniční mosty a tunely, leden 2011

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)