Hledej

Výstavba koridorů a obnova železničních mostů

Zamyšlení k problematice přenášených mostních konstrukcí při výstavbě koridorů.
(text redakce mosty.cz, fotodokumetace redakce mosty.cz a archiv Siplast s.a.)
Optimalizace železničních tratí Českých drah, vžitá spíše pod názvem výstavba koridorů, s sebou přináší požadavek na rekonstrukci celé trati včetně mostních objektů. Rychlost výstavby, kterou je nutné dodržet z hlediska naplánovaných výluk velice často minimalizuje dobu na rekonstrukci, výměnu nebo přestavbu mostních objektů. V případě nové nosné konstrukce je nutné konstrukci zhotovit předem jako velkoplošný staveništní prefabrikát a na místo určení pak transportovat až bezprostředně před ukončením výluky. Tento způsob výstavby mostních objektů se stal spíše pravidlem než výjimkou.

Tyto objektivní požadavky vyžadují vysoké nároky na přesnost a koordinaci jednotlivých zúčastněných profesí od projekce, přes zhotovitele nosné konstrukce až po řemesla dokončující celé dílo. Jakákoli nepřesnost v návrhu nebo provedení jednotlivých prefabrikátů, popřípadě chyba jejich usazení, může vést k nemilým překvapením.

Podle zkušeností soustředěných z těchto staveb se vyplatí věnovat maximální pozornost návrhu a ošetření dilatačních spár. Imperfekce konstrukcí pro překročení výrobních a staveništních tolerancí mohou vést ke vzniku obtížně řešitelných částí mostních i návazných konstrukcí, především proto, že v režimu dopravních výluk je zcela minimalizována lhůta na odstraňování případných vad na pouhé hodiny.

Během výstavby koridorů byly takto rekonstruovány již desítky mostů. Následující fotografická dokumentace byla pořízena v závěru roku 2000 na mostním objektu koridoru ČD v blízkosti Kralup nad Vltavou. Stavební práce prováděla firma Metrostav a.s., divize 3, izolační práce prováděla firma Metrostav a.s., divize 1 s použitím izolačního systému Brabant firmy Siplast.

zpět

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)