Hledej
24.10.2012  |  redakce

Nové normy 10/12

Dne 8. října bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (10/12) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu mosty.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. listopadu 2012.


NOVÉ NORMY 

ČSN EN 1708-3 (05 0026)
kat.č. 91346
Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 3: Plátované, navařované a vykládané tlakové části
Vydání: Říjen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 3690 (05 1105)
kat.č. 91559
Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu; (idt ISO 3690:2012)
Vydání: Říjen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 3690 (05 1105) Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku ve svarovém kovu obloukově svařované feritické oceli; Vydání: Listopad 2002
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 3581 (05 5100)
kat.č. 91265
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace; (idt ISO 3581:2003 +idt ISO 3581:2003/Amd.1:2011 + idt ISO 3581:2003/Cor.1:2008)
Vydání: Říjen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1600 (05 5100) Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování
korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace; Vydání: Únor 1999
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 14174 (05 5701)
kat.č. 91219
Svařovací materiály - Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování - Klasifikace; (idt ISO 14174:2012)
Vydání: Říjen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 760 (05 5701) Svařovací materiály - Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem - Klasifikace;
Vydání: Listopad 1997
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1425 (65 7020)
kat.č. 91512
Asfalty a asfaltová pojiva - Posouzení zjevných vlastností
Vydání: Říjen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1425 (65 7020) Asfalty a asfaltová pojiva - Posouzení zjevných vlastností; Vydání: Říjen 2000
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15050+A1 (72 3063)
kat.č. 91412
Betonové prefabrikáty - Mostní prvky
Vydání: Říjen 2012
S účinností od 2012-12-01 se zrušuje ČSN EN 15050 (72 3063) Betonové prefabrikáty - Mostní prvky; Vydání: Březen 2008
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12697-19 (73 6160)
kat.č. 91423
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa
Vydání: Říjen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12697-19+A1 (73 6160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa; Vydání: Prosinec 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12697-20 (73 6160)
kat.č. 91424
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na válcových zkušebních tělesech (CY)
Vydání: Říjen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12697-20 (73 6160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo Marshallově zkušebním tělese; Vydání: Březen 2005
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12697-21 (73 6160)
kat.č. 91425
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese
Vydání: Říjen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12697-21 (73 6160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese; Vydání: Březen 2005
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12697-30 (73 6160)
kat.č. 91426
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem
Vydání: Říjen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12697-30+A1 (73 6160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem; Vydání: Prosinec 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12697-34 (73 6160)
kat.č. 91427
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška
Vydání: Říjen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12697-34+A1 (73 6160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška; Vydání: Prosinec 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1991-2 NA ed. A (73 6203)
kat.č. 91376
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges
Vydání: Říjen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1991-2 NA ed. A (73 6203) National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges; Vydání: Červen 2011
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13231-3 (73 6374)
kat.č. 91620
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 3: Přejímka reprofilace kolejnic v koleji
Vydání: Říjen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13231-3 (73 6374) Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 3: Přejímka broušení, frézování a hoblování kolejnic v koleji; Vyhlášena: Listopad 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

 

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 15614-1 (05 0313)
kat.č. 91220
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu
Vydání: Květen 2005
Změna A2; (idt ISO 15614-1:2004/Amd.2:2012); Vydání: Říjen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15050 (72 3063)
kat.č. 91413
Betonové prefabrikáty - Mostní prvky
Vydání: Březen 2008
Změna Z1; Vydání: Říjen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1991-2 (73 6203)
kat.č. 91378
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou
Vydání: Červenec 2005
Změna Z3; Vydání: Říjen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

 

zdroj: Věstník ÚNMZ

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)