Hledej
21.8.2009  |  Ing. Lutz zur Linde, Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Ražení s použitím tunelových štítů, razicích strojů a mikrotunelování

obr. 1
Fotogalerie...

Herrenknecht AG je vedoucí firma v technologii a na trhu ve strojním ražení tunelů.
Jako jediná dodává po celém světě nejmodernější razící tunelové soupravy
pro všechny druhy základových půd a do všech průměrů – od 0,10 do 19 metrů
(obr. 1). Výrobní paleta zahrnuje podle specifických požadavků zákazníka upravené
stroje pro ražbu dopravních tunelů (Traffic Tunnelling), zásobovacích a odváděcích
tunelů (Utility Tunnelling). Firma vyrábí také nejmodernější vrtné soupravy pro hloubení
až do hloubky 6000 metrů (Herrenknecht Vertical). Nejmladší dceřiná společnost
dodává menší vrtací soupravy pro podpovrchovou geotermii.Traffic Tunnelling – výstavba dopravních tunelů pro výkonné dopravní tepny
Pravděpodobně v polovině tohoto století bude žít na zemi okolo devíti miliard lidí, dvě
třetiny z nich pak ve velkých městských aglomeracích. Aby lidé a zboží mohlo zůstat
mobilní, je třeba zajistit výkonnější dopravní infrastrukturu (obr. 2). Budoucnost tohoto
rozvoje je v umístění pod zem.S pomocí techniky od firmy Herrenknecht vznikají například pod Gotthardským
horským masívem ve Švýcarsku nejdelší železniční tunely světa (2 x 57 km).
Předpokládaný termín ukončení je konec r. 2016. Základní ražba tunelů je prováděna
4 TBM stroji. Dva z nich jsou o vnějším průměru 8,830 m a dva o průměru 9,580 m.
Směrová a výšková odchylka ražení byla při první prorážce po vyražení 13,5 km úseku
ve vodorovném směru ±50 mm a ve svislém ±20 mm.
V čínské metropoli Šanghaj byl v roce 2008 dvěma na světě největšími tunelovými
razicími stroji (každý o průměru 15,43 m viz obr. 3) úspěšně ukončen průkopnicky
projekt. Za 20 měsíců rychle a bezpečně postavil každý z těchto štítů - gigantů
7,47 kilometrů tunelu pod třetí největší řekou světa, řekou Jang-c'-ťiang
pro kombinovanou dopravu - silniční dopravu s podzemní dráhou. Nadloží tohoto
tunelu tvořily písky a hlíny a dosahovalo až 65 m. Přetlak podzemní vody byl
až 6,5 baru (0,65 MPa). Výkony tohoto stroje bylo ražba až 26 m trasy za den
a týdenní výkon dosahoval až 142 m trasy. Směrová odchylka na tomto 7,5 km
dlouhém tunelu byla max. 27 mm od projektované osy.
Obr. 3 Tunelovací razicí štíty o průměru 15,43 m pro projekt v Šanghaji
Utility Tunnelling – výstavba podzemních vedení pro sítě technického vybavení
S vzestupem světové populace narůstá také poptávka po podzemních zásobovacích
tunelech nejen v rozrůstajících se rozvojových zemí ale i v moderních metropolích.
Po celém světě je v provozu více než 800 mikrotunelovacích a tunelovacích strojů
firmy Herrenknecht proto, aby postavily nebo položily trasy a chráničky pro vodovodní
a kanalizační sítě, plynovody, ropovody, elektrická vedení, internet a telefonní linky.
Přitom bezvýkopově ražené tunely nabízí řadu výhod proti konvenčním stavebním
technologiím – ani doprava či hospodářství nebo životní prostředí nebude omezováno
prostřednictvím mikrotunelovacích strojů, HDD-systémů nebo zařízení pro hloubení
šachet.
Při výstavbě kanalizačního sběrače v Budapešti byl během pouhých 2,5 týdne vyražen
500 m dlouhý tunel pro stoku DN 1400 v jílovité a písčito-jílovité zemině pomocí
mikrotunelovacího stroje typ AVN 1200TC (obr. 4). Tento dálkově ovládaný
mikrotunelovací stroj od firmy Herrenknecht disponuje velikým točivým momentem
258 kNm.
V Atlantě předepsal americký úřad EPA investorovi zdržení odpadních vod
z přívalových dešťů a zamezení jejich odlehčení do řeky bez vyčistění. Proto investor
vybudoval dva tunely o celkové délce 13,4 km s kapacitou 670 tis. m3 odpadních vod.
Tunely byly raženy v rule dvěma TBM stroji o průměru 8,230 m s týdenními výkony
187,5 m a 208,5 m.Herrenknecht - International
Koncern Herrenknecht měl v roce 2007 obrat 838 mil. Euro a po celém světě
zaměstnává asi 2500 spolupracovníků a vycvičil přes 130 mladých lidí. Ke koncernu
patří 41 dceřiných společností a 8 obchodně podílových holdingových společností
v tuzemsku i v zahraničí.
S jejich pomocí může poskytnout firma Herrenknecht každému zákazníku nejlepší
řešení pro jeho tunelový projekt a to vždy a všude.
Závěr
Více a podrobněji k tomuto tématu najdete v nově vydané publikaci WSDTI v anglickoněmecké
mutaci „Mechanised Tunnelling and Segmental Lining“, kterou pod vedením
předsedy představenstva WSDTI Dipl. Ing. Rolfa Bieleckého, PhD. připravil a zpracoval
kolektiv 40 odborníků z vědy, hospodářství i státní správy nejen z Německa,
ale i z Itálie a Rakouska.
Literatura:
[1] Firemní literatura firmy Herrenknecht
[2] http://www.herrenknecht.com
[3] Wissenschaftsstiftung Deutsch-Tschechisches Institut (WSDTI) (Ed.). Schildvortrieb
mit Tübbingausbau. Eine umweltschonende, sichere Baumethode. Mechanised
Tunnelling and Segmental Lining. For safe and evnironment friendly tunnelling., 23;
Eigenverlag der GbR, Hamburg, 2009, ISBN 978-3-00-025435-2

obr. 1              Tunelovací a mikrotunelovací technika firmy Herrenknecht

obr. 2, 2a        Mix-štít pro železniční městský tunel v Lipsku o průměru: 9,02 m, Délka tunelu: 2 x 1782 m

Obr. 3, 3a       Tunelovací razicí štíty o průměru 15,43 m pro projekt v Šanghaji

Obr. 4, 4a, 4b Výstavba stoky DN 1400 mikrotunelováním v Budapešti - podzemní křížení Dunaje

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)