Hledej

Přehled norem pro mosty

České normy

 • ČSN 01 3467 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů. 01/87.

 • ČSN 73 2089 Směrnice pro navrhování spřažených ocelobetonových nosníků.
  01/62, Změna a-3/62, Změna b-11/72.

 • ČSN 73 2603 Provádění ocelových mostních konstrukcí. 01/96.

 • ČSN 73 6200 Mostní názvosloví. 01/77, Změna a-5/77, Změna b-4/83.

 • ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů. 02/95. Změna 1-5/96.

 • ČSN 73 6203 Zatížení mostů. 09/87, Změna a)-08/88, Změna b-11/89.

 • ČSN 73 6205 Navrhování ocelových mostních konstrukcí. 03/99.

 • ČSN 73 6206 Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí.
  06/72. Změna a - 10/89, Změna 2-10/94.

 • ČSN 73 6207 Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu. 10/93. Změna 1-1/98.

 • ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů. 02/96.

 • ČSN 73 6212 Navrhování dřevěných mostních konstrukcí. 10/95.

 • ČSN 73 6213 Navrhování zděných mostních konstrukcí. 01/95.

 • ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací. 09/95.

 • ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací. 07/96.

 • ČSN 73 6223 Ochrany proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad kolejemi železničních drah. 11/95.

 • ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací. 03/95.

 • ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací. 06/99.

 • ČSN 73 6266 Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace. 05/96.

 • TNŽ 73 6230 Navrhování rozepřených opěr železničních mostů. 04/64

 • TNŽ 73 6220 Ocelové podlahy na nosných konstrukcích železničních mostů. 12/77

 • TNŽ 73 6261 Uložení mostnic na ocelových nosných konstrukcích železničních mostů. 12/92.

 • TNŽ 73 6265 Navrhování objektů mostům podobných s ocelovou konstrukcí. 01/94

 • TNŽ 73 6277 Ocelová ložiska železničních mostů. 01/94

 • TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací na železničních mostních objektech. 04/2000

Evropské předběžné (ENV) a Evropské normy (EN) zavedené do soustavy ČSN

 • ČSN P ENV 1991-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí.
  Část 1: Zásady navrhování (73 0035)

 • ČSN P ENV 1991-2-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí.
  Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení (73 0035)

 • ČSN P EVN 1991-2-3 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí.
  Část 2-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem (73 0035)

 • ČSN P ENV 1991-2-4 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí.
  Část 2-4: Zatížení konstrukcí - zatížení větrem (73 0035)

 • ČSN P ENV 1991-2-5 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí.
  Část 2-5: Zatížení konstrukcí teplotou (73 0035)

 • ČSN P ENV 1991-2-6 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí.
  Část 2-6: Zatížení konstrukcí - zatížení během provádění

 • ČSN P ENV 1991-2-7 Zásady navrhování a zatížení.
  Část 2-7: Mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů

 • ČSN P ENV 1991-3 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí.
  Část 3: Zatížení mostů dopravou (73 6203)

 • ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí.
  Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1201)

 • ČSN P ENV 1992-1-3 Navrhování betonových konstrukcí.
  Část 1-3: Obecná pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce (73 1201)

 • ČSN P ENV 1992-1-5 Navrhování betonových konstrukcí.
  Část 1-5: Obecná pravidla. Konstrukce s nesoudržnou a vnější předpínací výztuží (73 1201)

 • ČSN P ENV 1992-1-6 Navrhování betonových konstrukcí.
  Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu (73 1201)

 • ČSN P ENV 1992-2 Navrhování betonových konstrukcí.
  Část 2-2: Betonové mosty (736208)

 • ČSN P ENV 1993-2 Navrhování ocelových konstrukcí.
  Část 2: Ocelové mosty (73 6205)

 • ČSN P ENV 1994-2 Navrhování spražených ocelobetonových konstrukcí.
  Část 2: Spřažené ocelobetonové mosty (73 2089)

 • ČSN P ENV 1995-2 Navrhování dřevěných konstrukcí.
  Část 2: Mosty (73 6212)

 • ČSN P ENV 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí.
  Část 1: Obecná pravidla (73 1000)

 • ČSN EN 445 Injektážní malta pro předpínací kabely - Zkušební metody (73 2408)

 • ČSN EN 446 Injektážní malta pro předpínací kabely - Postupy injektování (73 2409)

 • ČSN EN 447 Injektážní malta pro předpínací kabely - Požadavky na běžnou maltu (73 2410)

 • ČSN EN 523 Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž.
  Názvosloví, požadavky, kontrola jakosti (74 2880)

 • ČSN EN 524 Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž. Zkušební metody (74 2881)

 • ČSN EN 1263-2 Záchytné sítě. Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování

 • ČSN EN 1337-9 Stavební ložiska. Část 9: Ochrana (73 6270)

 • ČSN EN 1337-11 Stavební ložiska. Část 11: Doprava, skladování, osazování (73 6270)

zpět

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)