Hledej

Technické informace

Zobrazuji články 11 až 20 ze 63 << 1 2 3 4 5 6 7 >>
4.6.2012  |  Ing. Jan Horský, Ing. Petra Šrubařová
Měření vlhkosti betonu na mostovkách
Mezi základní požadavky pro povrch betonu před pokládkou izolace patří zejména jeho tahová pevnost, vlhkost a makrotextura povrchu. Pro tahové pevnosti je přímo předepsána četnost zkoušek, pro makrotexturu a vlhkost ne.

1.5.2012  |  AXTER CZ s.r.o.
Schválení nových SVI
Dne 18.4. 2012 byly ze strany SŽDC s.o. naší společnosti nově schváleny čtyři SVI pro železniční mostní objekty pod pořadovými čísly 031/2012 až 038/2012.

12.4.2012  |  Ing. Ján Marusič
Problematika posuzování a schvalování IS pro mosty PK
V příspěvku jsou uvedeny některé problémy, které souvisí s posuzováním a schvalováním izolačních systémů dle ustanovení a požadavků uvedených v ČSN 736242: 2010, TKP 21, ČSN EN 14695 a dalších navazujících ČSN EN pro provádění zkoušek.

30.3.2012  |  Ing. Marcel Pelech
Schvalování IS pro mosty PK
V současné době je to právě půl roku, co pozbyla účinnosti původní schválení izolačních systémů podle ČSN 73 6242:1995. Během této doby bylo podle oficiálních podkladů z ŘSD k dnešnímu dni schváleno celkem šest systémů. Z toho je pět na základě asfaltových pásů a jeden na bázi asfaltové směsi. Tento počet se pravděpodobně brzy rozroste a tak se zažehná původní obava z léta loňského roku, že nebude čím mosty izolovat.

5.9.2011  |  Ing. Jaroslav Lacina, Ing. Jiří Matějíček
Bohuslavický tunel - zajištění ostění
Tunel z roku 1868 na trati Jaroměř - Královec byl počátkem 70. let minulého století zajištěn podskružením z důvodu deformací klenby a vypadávání kamenů z ostění. Efektivním sanačním zásahem se podařilo dlouhodobě zajistit poškozené ostění tunelu ve třech dílčích etapách v celkové délce 107,5 m. Při sanaci byly použity metody spárování zdiva speciální maltou, chemické injektáže, kotvení kovovými a nekovovými svorníky ostění nekovovými sítěmi.

22.7.2011  |  Materiály pro stavbu 1/2011
Speciální požadavky na sanace konstrukcí vodohospodářských objektů
Beton je základním materiálem vodohospodářských staveb všech základních oborů – hydrotechnických (stavba hrází, úpravy toků, hydroenergetika), vodárenských (úpravny vody, vodojemy) i čistírenských (čistírny odpadních vod, objekty na stokové síti). Jedná se vesměs o stavby vodu nebo vodní suspenze zadržující nebo vedoucí. Každý z oborů klade specifické požadavky na stavební část díla, a tedy i na betonové konstrukce, resp. jejich opravy a sanace.

6.5.2011  |  Ing. Eva Tatíčková, Ing. Libor Mařík
Votický tunel - první zkušenosti z výstavby
Hloubený dvoukolejný tunel Votický má v rámci České republiky hned několik primátů. S délkou 590 m je nejdelším hloubeným železničním tunelem, jehož ostění tvoří beton odolný proti průsakům. Originální ke i konstrukce ostění tunelu rozpíraná ve spodní části o boky stavební jámy nebo způsob vyztužování ostění.

22.4.2011  |  Ing. Lenka Pikhartová, Ing. Petr Lapiš
Přípravná dokumentace Nemanice I - Ševětín, tunely Hosin a Chotýčany
Stavba Modernizace trati Nemanice I - Ševětín leží na transevropské trase E55, která na našem území tvoří součást IV. železničního koridoru Děčín st. hr. - Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště st. hranice. Předmětný úsek leží severně od Českých Budějovic.

15.4.2011  |  Dr. Karin Bäppler
Technické inovace u razicích strojů na stavbách železničních tunelů ve světě
Přednáška se zaměřuje na technické inovace v souvislosti s technologiemi ražení tunelů mechanizovanými štíty pro proměnlivé horninové poměry typu Mix-štít, zeminovými štíty (EPB štíty) a tunelovacími technologiemi do tvrdých skalních hornin. Inovace jsou představovány na základě referenčních staveb po celém světě a zaměřují se na požadavky jednotlivých staveb a zkušeností získaných při ražení tunelů, a to na úrovni, kterou lze klasifikovat jako nejnovější stav technického rozvoje.

16.4.2010  |  Ing. Jiří Smolík, Lubomír Němeček
Zahájení výstavby projektu železnice Crossrail přes Londýn
V loňském a letošním roce zahajovaná výstavba kapacitní železnice, procházející na trase více jak 100 km městskou aglomerací Velkého Londýna, je jednou z největších staveb tohoto druhu dopravní infrastruktury v Evropě. Tunelová část této stavby, procházející centrem Londýna, bude její nejnáročnější částí.

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)