Hledej
30.3.2012  |  Ing. Marcel Pelech

Schvalování IS pro mosty PK

Schvalování IS pro mosty PK

V současné době je to právě půl roku, co pozbyla účinnosti původní schválení izolačních systémů podle ČSN 73 6242:1995. Během této doby bylo podle oficiálních podkladů z ŘSD k dnešnímu dni schváleno celkem šest systémů. Z toho je pět na základě asfaltových pásů a jeden na bázi asfaltové směsi. Tento počet se pravděpodobně brzy rozroste a tak se zažehná původní obava z léta loňského roku, že nebude čím mosty izolovat.

Příčina těchto jistě oprávněných obav měla několik příčin. První z nich bylo do jisté míry unáhlené rozhodnutí, že platnost schválení systémů bud ukončeno již v létě roku 2011 tj. k 30. 6. 2011, které vyšlo ve stanovisku MD ke schvalování IS. Tento krok neměl žádné opodstatnění v ČSN EN 14695 : 2010. Proto byl vydán MD dopis o prodloužení původních schválení až do 30. 9. 2011. Tento dopis již zdánlivě oporu v ČSN EN 14695 má, ale i ta je sporná. V této normě je uvedeno, že k datu 30. 9. 2011 mají být zrušeny všechny normy, které jsou v rozporu s touto novou evropskou normou. Tento bod se mylně vyložil, že přestala platit i schválení IS podle ČSN 73 6242:1995. Zmatek, který tímto rozhodnutím nastal byl zřetelný. V době ukončení platnosti schválených systémů, tj. po 30. 9. 2011 byly pouze dva systémy, které byly schváleny již podle nových pravidel. Tuto situaci asi nelze označit za ideální. Příčina tohoto stavu právě pramení v tom, že v mnoha zemích Evropy se s takto striktním výkladem netotožnili a mnozí výrobci neměli pásy odzkoušeny dle požadavků EN 14 965 a neměli proto označení CE, které je nezbytnou podmínkou pro schválení IS v České republice ale i jinde v Evropě. Celá situace se velmi odrazila na konferenci Hydroizolace a vozovky na mostech v Kurdějově, kde se rozpoutala vášnivá debata na toto téma. Některé postřehy z této debaty, ale nejenom ty budou uveřejněny v nejbližší době.

Těžko uvedenou situaci podrobněji komentovat, ale velmi se podbízí dojem, že jsme zase byli jednou evropštější než sama Evropa.


Další informace na dané téma:
 
Přehledy schválených systémů

Problematika posuzování a schvalování IS pro mosty PK
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)