Hledej

Technické informace

Zobrazuji články 1 až 10 ze 63 1 2 3 4 5 6 7 >>
4.3.2019  |  Redakce
Problematika pečetících vrstev v současných podmínkách staveb
Anotace: Příspěvek se zabývá problémy poruch izolací zejména ve spoji pečetící vrstva-pás z hlediska různých vlivů v proměnách počasí, použitých hmot, času a chování stavebních dělníků na izolaci či ochranné vrstvě izolace. Současně se zabývá skutečnostmi, které ovlivňují kvalitu provedení izolační vrstvy z hlediska současných materiálů s ohledem na to, zda se podmínky nezměnily natolik, že by bylo potřebné se zamyslet nad stávajícími předpisy.

29.3.2015  |  Stanislav Zátopek
Vodárenská nádrž Landštejn – posouzení skutečného technického stavu těsnění návodního svahu z fólie
Fatra, a.s., Napajedla jako jeden z nejvýznamnějších evropských zpracovatelů termoplastů vyrábí hydroizolační těsnící pásy z plastových fólií na bázi PVC-P téměř 60 let.

10.3.2015  |  Dr. Ing. Petr Jůn
Trojský most v Praze – izolace složitých detailů a ochrana železobetonu pomocí materiálů Triflex
Vzhledem k vlastnostem železobetonu a silnému provozu automobilů a tramvají se předpokládal vznik trhlin v železobetonové konstrukci nově vybudovaného Trojského mostu.

24.1.2015  |  Ing. Petr Vlček; Ing. Jaromír Končický
Voda nás spojuje
Název příspěvku není pouhým reklamním sloganem, ale především informací o spojení dvou partnerských firem, které vytvořily silný tým společně řešící problematiku komplexního odvodnění komunikací a mostů.

6.1.2015  |  Ing. Jiří Trochta
Provozní zkoušky napojení asfaltového izolačního pásu na stávající polyuretanovou izolaci
Během výstavby dvou velkých mostních objektů na stavbě dálnice D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice musel zhotovitel řešit problém napojení asfaltového pásu na stávající polyuretanovou izolaci.

23.12.2014  |  Ing. Jan Plachý, Ph.D.
Složení asfaltových izolačních pásů v České republice
Hydroizolační funkci v asfaltových izolačních pásech (dále v textu AIP) zajišťuje asfaltová hmota a to její množství a kvalita.

19.12.2014  |  Ing.Karel Matějů,CSc.
Praktické problémy mostního izolačního souvrství v České republice
Cílem tohoto příspěvku je stručný popis závad na mostních vozovkách, které byly v posledních letech zaznamenány na několika stavbách v České republice.

16.12.2012  |  Ing. Jan Horský; Ing. Jan Plachý, Ph.D.
Zkoumání vazeb mezi betonem,pečetící vrstvou a pásy na betonových mostovkách
Tento příspěvek se zabývá problematikou poruch na betonových mostovkách izolovaných asfaltovámi pásy na epoxidových pečetících vrstvách.

14.6.2012  |  Ing. Marcel Pelech
Novinky v oblasti hydroizolací v České republice
V letošním roce se na českém trhu objevilo několik novinek, které sice podstatně nezmění dosavadní poměry v oblasti hydroizolací inženýrských staveb, ale v některých oblastech ...

7.6.2012  |  Ing. Jan Plachý, Ph.D.; Ing. Vít Petránek, Ph.D
Praktické zkušenosti výrobce AIP s ČSN EN 14695:2010
Tento příspěvek se zabývá normami, které jsou spojeny s hydroizolacemi na betonových mostech. Jedná se o evropskou normu EN 14695 a národní normou ČSN 736242. Popisuje jejich vzájemnou provázanost z hlediska legislativy a typových zkoušek pro izolační systém.

1 2 3 4 5 6 7 >>
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)