Hledej
2.2.2010  |  A.W.A.L. s.r.o.

Konference Izolace 2010 na téma energeticky úsporných opatření budov přilákala na 170 posluchačů

odborní garanti
Fotogalerie...

27. leden 2010 – Konferenční centrum City, Na Strži 63, Praha 4 – Pankrác

Pár minut po deváté se rozezvučel v Konferenčním centru City na pražské Pankráci zvon v rukách Ing. Marka Novotného, jednoho z odborných garantů konference, aby zahájil 11. ročník s názvem Energeticky úsporná opatření budov s podtitulem „Komu se nelení, tomu se zelení“. Letošní téma přilákalo i přes nepřízeň počasí na 170 účastníků. Laskavým průvodcem celého dne se stal již poněkolikáté doc. Ing. František Kulhánek, CSc., který uváděl jednotlivé přednášky zaměřené svou tématikou na možnosti snižování energií budov. Na podiu se vystřídala jména odborníků v oblasti tepelné techniky, kteří se přes legislativu, nová řešení, vady či požadavky dostali až k solárním a osvětlovacím soustavám. Namátkou bych uvedla několik přednášek 1. bloku. Srovnávali jsme program Nový panel a program Zelená úsporám společně s Ing. Jaroslavem Šafránkem, CSc., legislativu jsme prošli s Ing. Jiřím Šálou, CSc., zkušenosti s podáváním žádostí o finanční dotaci nám představil Ing. Jan Ficenec, Ph.D. Naši nabídku na účast přijala také paní inženýrka Martina Brožková, která všem přítomným posluchačům sdělila důležité informace k dotačnímu programu Zelená úsporám. Pasivní a energetické domy, technické podmínky pro splnění jejich standardů, reálnost a efektivitu jejich realizace přinesla přednáška Ing. Miroslava Khola. Po přestávce na kávu následovala přednáška pana profesora Ing. Jana Krňanského, CSc., která nám nabídla jako námět k zamyšlení netradiční pohled na provádění šikmých střešních plášťů s difúzně otevřenými konstrukcemi. Čestným hostem a přednášejícím se stal Ing. Pavel Rakouš z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, který nastínil směr bytové politiky v oblasti stavebnictví a úspor energií.

V polovině odborného programu proběhlo losování o hodnotný dar od naší společnosti v podobě měření či zpracování podkladů pro program Zelená úsporám v ceně 10.000,- Kč. Šťastným výhercem se stala Ing. Martina Brožková ze Státního fondu životního prostředí.

Po dobrém obědě, který nás čekal po losování registračních čísel, jsme opět usedli do Modrého sálu

a oddali se novinkám a zajímavostem, které přinesly následné přednášky.

Během celého dne si mohli účastníci zakoupit lístek do tomboly, do které věnovaly věcné dary spolupracující firmy vč. mediálních partnerů konference. Výtěžek, jehož celková částka činila 5.220,- Kč, jsme darovali Nadaci Jedličkova ústavu a bude použit na osobní asistenci pro osoby s postižením. Po ukončení tomboly jsme se přesunuli do předsálí, kde jsme si již tradičně při rautu

shrnuli poznatky ze dne a zároveň jsme si uvědomili, že uspořádat konferenci tohoto rozměru, která pokaždé přinese něco nového, má smysl.

Rádi bychom Vás proto v tuto chvíli pozvali na 12. ročník konference Izolace 2011, kdy se s tématem vrátíme o pár let  nazpět a připomeneme si oblast střech, fasád a spodních staveb.

Chtěli bychom prostřednictvím tohoto článku poděkovat doc. Ing. Františku Kulhánkovi, CSc. za jeho odborný dohled nad celým přednáškovým dnem, přednášejícím, sponzorům a mediálním partnerům. Všem děkujeme za spolupráci.

 

za organizátora konference Izolace 2010

Kateřina Zelená

 

 A.W.A.L. s.r.o.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)