Hledej

Publikace, výstavy, konference

Zobrazuji články 81 až 90 ze 129 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>
1.8.2008  |  Ing. Libor Hökl, Ing. Jiří Chrást
Nový most přes Dyji na trati Břeclav– st. hranice ČR/SR, část II.
Závěrečná část článku nás provede postupem výstavby a dočteme se jak probíhala demolice původní ocelové konstrukce. Výstavba nového mostu probíhala ve dvou dlouhodobých výlukách (2 x 3,5 měsíce). První z nich významně poznamenaly jarní povodně, musela být proto prodloužena o 35 dní.

7.7.2008  |  Ing. Libor Hökl, Ing. Jiří Chrást
Nový most přes Dyji na trati Břeclav - st. hranice ČR/SR, I. část
V místě křížení dvoukolejné železniční trati Břeclav – st. hranice ČR/SR s řekou Dyjí byl v rámci optimalizace trati v r. 2006 vybudován nový železniční jednootvorový most s ocelovou nosnou konstrukcí o rozpětí 67 m. V 1. části článku Vám přiblížíme technické detaily mostu.

20.6.2008  |  Ing. Blanka Hejlová, Jana Ondráčková
Oprava ocelových mostů na trati Mariánské lázně - Karlovy Vary a zvyšování traťové třídy, část II.
Závěrečné povídání o opravě ocelových mostů mezi Mariánskými lázněmi a Karlovými Vary Vám přináší přehled údajů spojených s opravami a rekonstrukcemi na trati mezi těmito lázeňskými městy. Příspěvek byl součástí konference Železniční mosty a tunely pořádané v lednu loňského roku.

5.6.2008  |  Redakce
Návštěva veletrhu ROADWARE 2008
Stali jsme se alespoň na okamžik součástí silničního veletrhu Roadware 2008, jehož 14. ročník proběhl ve dnech 13. - 15. 5. tradičně v Průmyslovém paláci na Výstavišti Prahy 7 v Holešovicích.

5.6.2008  |  časopis Stavitel
Pozvánka na odborný seminář Hydroizolace a sanace ve stavebnictví
18. června dopoledne se v sídle ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 31 v Praze uskuteční odborný seminář na téma hydroizolace a sanace ve stavebnictví.

16.5.2008  |  Redakce
Na technickém dni tunelu Malovanka
7. května jsme se ve slunečném a poměrně teplém ránu vydali do hotelu Pyramida na Praze 6 v Břevnově, kde nás čekala prezentace společnosti IZOMEX s.r.o. pořádaná při příležitosti zahájení izolačních prací na stavbě tunelu Malovanka.

9.5.2008  |  Ing. Blanka Hejlová, Jana Ondráčková
Oprava ocelových mostů na trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary a zvyšování traťové třídy, část I.
V letech 2004 – 2006 byly na trati z Mariánských Lázní do Karlových Varů opraveny čtyři ocelové mosty. Investorem opravy byly ČD, a.s., SDC Karlovy Vary a SŽDC, s.o., Stavební správa Plzeň. Cílem opravy bylo odstranění trvalých omezení rychlosti a zvýšení přechodnosti. Po opravě je zajištěna přechodnost C3 a umožněna požadovaná rychlost 60 km/hod. V první části příspěvku Ing. Hejlové a paní Ondráčkové z minulého ročníku konference Železniční mosty a tunely si přečtete o historii železniční trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary.

28.3.2008  |  Ing. Karel Kovář
Výroba a montáž mostu Salzachbrücke v Salzburku, část I.
Součástí modernizace úseku trati Taxham – Salzburg rakouských spolkových drah je nahrazení stávajícího dvoukolejného pětipolového železničního mostu přes řeku Salzach z roku 1903 novým moderním trojkolejným ocelobetonovým spřaženým mostem s horní betonovou mostovkou o třech polích.. 1. část příspěvku, který zazněl na 12. ročníku konference Železniční mosty a tunely v lednu 2007, si nyní můžete přečíst.

29.1.2008  |  Tremco illbruck s.r.o.
Pozvánka na 1.vzdělávací konferenci o návrhu kotvení dle metodiky ETAG
Tremco illbruck s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na 1. vzdělávací konferenci o návrhu kotvení dle metodiky ETAG. Hlavním přednášejícím bude Dipl.Ing. Peter Schmidt ze společnosti MKT. Odborným garantem bude Prof.Ing. František Wald, CSc.. Konference se koná 7.února 2008, od 9:00 hodin v Hotelu Olšanka v Praze.

18.1.2008  |  Dr.-Ing. Richard Buba
Projekt rychlodráhy na magnetickém polštáři Mnichov hl. n. - letiště a vývoj nových nosníků, část II.
Stávající dopravní napojení mnichovského letiště je s ohledem na předpokládaný nárůst počtu cestujících dlouhodobě nedostačující. Proto je plánována výstavba rychlodráhy na magnetickém polštáři mezi hlavním nádražím a letištěm. Trasa bude dlouhá 37,5 km (obr. 5) a vlak ji urazí za 10 minut. Trať je dvouproudá a vlaky budou jezdit v intervalech po 10 minutách, takže doba cesty včetně čekání bude snadno kalkulovatelná. Na nádraží bude možno provést check-in. Dopravu bude zajišťovat 5 vlaků, každý po 3 sekcích. Maximální plánovaná rychlost je 350 km/h. Na trati budou 2 podzemní stanice. Většina trasy (22,5 km) bude tvořena jízdní dráhou na úrovni terénu a povede podél dálnice A92 resp. stávající železniční trati, aby se minimalizovaly zásahy do krajiny. Celkem 8,7 km povede ve třech tunelech, dvou v intraviánu Mnichova a jednom v oblasti letiště. Asi 8 km trasy bude vedeno na pilířích.. Přečtěte si 2. a zároveň záverečnou část tohoto příspěvku.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)