Hledej

Dřevo v mostním inženýrství – jeden příklad z Francie

Ing. Pavel Cieslar, Promo s.r.o.

Celkový pohled na most v Cres

      Je řada důvodů, které přivodily návrat dřeva mezi akceptované stavební materiály. Patří mezi ně důvody technologické (úspěšné uplatnění nových technologií v dřevařském průmyslu), ekologické (ty netřeba vyjmenovávat), ekonomické (nižší energetická náročnost na výrobu) i kulturní (změna pohledu na civilizační vývoj, dnes pod módním pojmem změna paradigmatu).

      Dřevo se od konce minulého století stalo i konstrukčním materiálem tak namáhaných stavebních konstrukcí, jako jsou konstrukce mostní. Aplikováno je buď jako surové dřevo, nebo jako součást materiálů na bázi dřeva (překližkové a vláknité desky, lepené lamelové dřevo, vrstvené dřevo atd.) se samostatným využitím nebo v kombinaci s materiály jinými: spřažené konstrukce ocelo-dřevěné nebo dřevo-betonové, dřevěné konstrukce vyztužované (ocelovými, skleněnými nebo uhlíkovými lamelami) nebo předpínané atd.

      Využití dřevěných materiálů je vhodné především pro lávky a komunikace s omezeným zatížením v prostředích, které si ohleduplnost inženýrských zásahů do krajiny zaslouží a kde je účelné přistoupit na životnost díla nižší než u mostních konstrukcí obvykle požadovaných 90 (100) let.

      Legislativně je problematika návrhu dřevěných konstrukcí obsahem tří částí Eurokódu 5, které jsou zaváděny do soustavy českých norem (ČSN P ENV 1995-1-1, 1995-1-2 a 1995–2).

      Mezi zajímavá mostní díla nové doby s  využitím dřeva ve střední Evropě lze zařadit obloukový most Wennerbrücke přes řeku Mur v Rakousku, zavěšený most v Magdeburku přes Labe, v Čechách pak např. most v Českých Budějovicích přes slepé rameno Vltavy, most v Telči přes Ulický rybník, most přes říčku Svatavu v Kraslicích atd.

      V roce 2001 byl v jižní Francii,v blízkosti Valence dokončen pozornostihodný dřevěný most přes řeku Drôme ve městě Crest. Jedná se o atraktivní most v  historicky a architektonicky ceněné lokalitě s 900letou historií, v sousedství původní středověké fortifikační výstavby s dominující pevnostní a obytnou věží (s výškou 52 m nejvyšší donjon ve Francií). I její historie nepostrádá zajímavostí: její výstavba počíná ve 12 století, jako na jedinou stavbu opevnění se nevztahuje dekret Ludvíka XII.  k destrukci (1633) a stává se královským vězením (s přezdívkou Bastila jihu) a svědkem náboženských a politických svárů o podobu Francie. Dnes je památkově chráněnou stavbou v majetku města Crest. Schéma mostu

       Nový most nahrazuje ocelový příhradový most z roku 1978, který je situován v těsné blízkosti a je určený k demontáži se záměrem prodat jej do některého balkánského státu. Délka nosné konstrukce činí 93 m. Přes kamenité koryto řeky Drôme je převáděna vozovka šířky 5,5m a dva chodníky po 1,25 mm. Jedná se o třípolový most s elegantně nadvýšenou příčlí, mnohonásobně podepřenou vidlicovým systémem o spodní stavbu, založenou na pilotách. Architektonicky neobvykle a působivě je pojata spodní stavba, přes svou subtilnost připomínající prvky opevnění. Z betonového dříku pilíře vybíhají do prostoru výrazně skloněné dvě dvojice betonových komolých kuželů. Na každém z nich spočívá šestice paprskovitě rozbíhajících se ocelo-dřevěných vzpěr, přenášejících reakci nosné konstrukce na pilíř. Obdobné uspořádání je zopakováno i na dříku opěr. Nosnou konstrukci tvoří čtyři lepené lamelové trámové nosníky, ztužené příčnými příhradovými nosníky. Trámy překrývá podlaha vozovky, u vnějších trámů doplněná o konzoly podlahy chodníkové. Vše je v dřevěném provedením, s využitím ocelových prvků pro konstrukční styky a podepření.

       Důvody, které vedly k využití dřeva pro nosný systém příčle, jsou uváděny estetické, byly však i ekonomické. Ačkoliv most z tradičních materiálů by vyšel levněji, díky dotaci Evropské unie na podporu aplikace dřeva (13,85% ceny) a příspěvku státu (19,63% ceny) vyšel dřevěný most levněji (9,7mil franků, tzn. cca 11 500FF/m2 mostu). Celková spotřeba dřeva (borovice Douglas) činila 250m3 za cenu 3mil. franků.

       Významným technickým problémem byla izolace mostu, jejíž kvalita rozhoduje o životnosti mostu. Návrh a provedení bylo svěřeno renomované firmě Siplast. Izolace je provedena dvouvrstvá z SBS modifikovaných asfaltových pásů, celoplošně natavených na dřevěnou mostovkovou podlahu, před tím zastudena impregnovanou. Teplota při natavení je odhadována na 2000C (vznícení dřeva se předpokládá při teplotě 2500C). Teplota natavení vzbuzovala nejprve obavy, první návrh proto počítal s mechanickým kotevním spodní vrstvy, leč zkoušky přilnavosti při mechanickém kotvení nevykázaly uspokojivé hodnoty.

       Výstavba díla byla zahájena v září 2000, v červnu 2001 (v době naší návštěvy), vybavení mostního svršku, mostní závěry a úpravy na předmostích spěly k dokončení.

Literatura a podklady ke článku:
Chantiers de France, avril 2001, n.339,
www.mairie-crest.fr
Fotografie:
Ing. Marcel Pelech, Ing. Alexander Kurz

Pohled na pilíř a mostovku ze spodu Pilíř mostu se vzpěrami
Detailní pohled na zábradlí Detailní pohled na řešení chodníku

zpět

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)