Hledej
21.4.2012  |  redakce

Nové normy 04/12

V dubnu byl zveřejněn Věstník ÚNMZ 4/12 se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu mosty.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. května 2012.

ČSN 73 0042 (73 0042)
kat.č. 89979
Tlaky čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění; (mod DIN 18218:2010);
Vydání: Duben 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 2604 (73 2604)
kat.č. 90474
Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb
Vydání: Duben 2012 
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13036-4 (73 6177)
kat.č. 90437
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem
Vydání: Duben 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13036-4 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška
kyvadlem vydáná v květenu 2005
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN P 74 2871
kat.č. 90429
Systémy dodatečného předpínání - Všeobecné požadavky a zkoušení
Vydání: Duben 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN P 74 2871 Systémy dodatečného předpínání. Obecné požadavky a zkoušení vydaná v březnu 1996
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 6320 (73 6320)
kat.č. 90219
Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu
Vydání: Červen 1997; Změna Z1; Vydání: Duben 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 6110 (73 6110)
kat.č. 90032
Projektování místních komunikací
Vydání: Leden 2006; Oprava 1; Vydání: Duben 2012 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN ISO/TR 8502-1 (03 8222)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Provozní metody pro rozpustné korozní produkty železa
Vydání: Červen 1996; Zrušena k 1. květnu 2012

 

zdroj: Věstník ÚNMZ

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)