Hledej
18.11.2012  |  redakce

Nové normy 11/12

Dne 8. listopadu bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (11/12) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu mosty.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. prosince 2012.


NOVÉ NORMY

ČSN EN 12697-6 (73 6160)
kat.č. 91665
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa
Vydání: Listopad 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12697-6+A1 (73 6160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa; Vydání: Prosinec 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12697-11 (73 6160)
kat.č. 91639
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem
Vydání: Listopad 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12697-11 (73 6160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem; Vyhlášena: Březen 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12697-40 (73 6160)
kat.č. 91664
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 40: Propustnost in situ
Vydání: Listopad 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12697-40 (73 6160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 40: Propustnost in situ; Vydání: Září 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12697-46 (73 6160)
kat.č. 91636
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem
Vydání: Listopad 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 12390-3 (73 1302)
kat.č. 91751
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
Vydání: Říjen 2009
Změna Z1
Vydání: Listopad 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 1317 Stanovení pevnosti betonu v tlaku; z 1986-06-18
Podrobnosti z ÚNMZ

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 12697-1 (73 6160)
kat.č. 91318
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 1: Obsah rozpustného pojiva; EN 12697-1:2012
Platí od 2012-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN 12697-1 (73 6160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 1: Obsah rozpustného pojiva; Vyhlášena: Červen 2006

ČSN EN 12697-39 (73 6160)
kat.č. 91317
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou; EN 12697-39:2012
Platí od 2012-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-39 (73 6160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou; Vyhlášena: Duben 2005

ČSN EN 12697-45 (73 6160)
kat.č. 91325
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 45: Zkouška SATS; EN 12697-45:2012
Platí od 2012-12-01

ČSN EN 13863-4 (73 6181)
kat.č. 91790
Cementobetonové kryty - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti opotřebení při používání pneumatik s hroty; EN 13863-4:2012
Platí od 2012-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13863-4 (73 6181) Cementobetonové kryty - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti opotřebení při používání pneumatik s hroty; Vyhlášena: Květen 2005

 

zdroj: Věstník ÚNMZ

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)