Hledej

Technické informace

Zobrazuji články 41 až 50 ze 63 << 1 2 3 4 5 6 7 >>
19.4.2006  |  Vladislav Hrdoušek, František Luxemburk, Milan Vaisar, Zdeněk Koch
Elastické závěry mostů pozemních konstrukcí
„Konstruktéři a stavitelé našich komunikací používají na mostních konstrukcích Elastické Mostní Závěry(EMZ) jednak podle všeobecně platných technických předpisů a jednak podle zvyklostí jednotlivých dodavatelů-výrobců. Vlastní provádění se podle toho také v některých detailech liší.

10.4.2006  |  Zdeněk Nevosád, Jiří Čermák, Josef Odložil
Vlastnosti a funkčnost vodonepropustných úprav
Základní funkcí každého mostu je jeho schopnost v daném prostředí a na určenou dobu překlenout přírodní nebo umělou překážku. Není rozhodující, jaká mostní konstrukce a z jakých materiálů je provedena, pokud při přiměřené údržbě skutečně slouží. Existují proto mosty betonové, ocelové, kamenné, dřevěné i kombinované, kde se uplatní i více materiálů.

1.3.2006  |  Miroslav Teichman, Libor Novotný
Podrobné prohlídky drážních mostů
Podrobné prohlídky železničních mostů a jejich výstupy jsou nezbytným podkladem pro činnost správce. Na základě výstupů z podrobných prohlídek rozhoduje správce o bezpečnosti provozu, o provozních parametrech na mostě a o plánování stavebních počinů případně reklamací.

21.2.2006  |  Libor Šíp, Jan Fiala, Ivan Šír, Pavel Hrdina
Technologie rekonstrukce některých mostů ve Východočeském regionu
V roce 2005 byly realizovány ve východočeském regionu dvě rekonstrukce a jedna oprava drážních mostů. Společným jmenovatelem byla užitá technologie, kdy spodní stavby i nosné konstrukce byly navrženy železobetonové montované ze staveništních prefabrikátů.

16.2.2006  |  Václav Podlipný
Zkušenosti z realizací železničních mostů
V tomto článku jsou uvedeny některé zkušenosti autora, který je pracovníkem ČD GŘ O13 Oddělení železničních staveb (před 1. 11. 2005 Oddělení mostů a tunelů), z realizace železničních mostů. Cílem autora příspěvku je upozornit na často se opakující chyby při přípravě, projektování a výstavbě mostů.

17.1.2006  |  Jiří Trochta
Resortní předpisy MD ČR a schválené izolační systémy
V souladu se záměry technické politiky a potřebami rozvoje oboru pozemních komunikací zajišťuje Ministerstvo dopravy ČR (dále jen MD ČR) průběžně tvorbu nových a revize (změny) stávajících rezortních předpisů v daném oboru.

11.1.2006  |  Blanka Karbanová, Jan Svoboda
Podivín, Zaječí, Škavice - podchody v tlakové vodě
Tento článek není zaměřen na prezentaci úspěšně zbudovaného díla či dokonalého výrobku. Obrací se k široké obci stavebních odborníků, zejména v oblasti vodotěsných izolací, o radu, jak pomoci objektům, při jejichž výstavbě se aplikace systému izolací proti vodě nezdařila a selhaly i následné sanační metody, které měly tento neutěšený stav napravit.

3.1.2006  |  Milan Komínek
Mosty a konstrukce v extrémních podmínkách
V poslední době se čím dál častěji uplatňují v navrhování mostů a dalších umělých dopravních staveb nové pohledy s důrazem na jejich bezpečnost a celkovou odolnost. Bezpečnost hrála samozřejmě při návrhu těchto konstrukcí důležitou roli vždy, ale dnes vzhledem ke klimatickým podmínkám a geopolitickému vývoji ve světě nabývají na významu dříve zdánlivě nedůležité vlivy nebo dokonce vlivy zcela nové.

8.12.2005  |  Marcel Pelech
Izolace mostních objektů na stavbě Nového spojení
Název Nové spojení se vžilo pro stavbu s úplným názvem „Nové spojení Praha hl. n. , Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice”. Tato stavba je mimořádného rozsahu a zasahuje do území několika pražských obvodů a je vedena jako veřejně prospěšná.

27.10.2005  |  Lenka Žemličková, Tomáš Rotter
Provozní zatížení železničních mostů
Zatížení provozem je jedním ze základních hledisek, které charakterizují železniční síť. Je to údaj, který vyjadřuje efektivitu využití sítě a definuje požadavky na dopravní cestu. Tato práce se věnuje průměrnému provoznímu zatížení, které dává provoznímu zatížení tvar, jenž je nezávislý na délce sítě a umožňuje plynulé navázání na dosavadní výsledky v dotyčné problematice

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)