Hledej

Legislativa / normy

Zobrazuji články 21 až 30 ze 35 << 1 2 3 4 >>
29.4.2005  |  Ing. Zuzana Červenková
Aktualizace norem a předpisů pro hydroizolace mostovek
Ing. Zuzana Červenková, přednáška na konferenci v Podbánském 11/2003

18.4.2005  |  Ing. Zdeněk Chaloupka
Transformace zkoušení vzorků na nové předpisy
Dnem 24.04.2002 vstoupilo v platnost NV č. 163/2002 Sb., které v návaznosti na zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky nahradilo původní NV 178/1997 Sb. ve znění dalších předpisů. První změnou v NV je vydání nového rozdělení výrobků s určením postupu posuzování shody.

5.4.2005  |  Lubomír Tichý
Předpisy pro mostní objekty a výzkumné projekty MDS
Přehled a vazby mezi předpisy pro navrhování, zhotovení, kontrolu, prohlídky, diagnostický průzkum, údržbu, opravy a rekonstrukce mostních objektů pozemních komunikací (vybrané právní předpisy, ČSN, technické předpisy MDS ad.).Přehled řešených projektů výzkumu a vývoje MDS pro mostní objekty PK.

Obecné technické podmínky Českých drah, s.o. pro železobetonové trouby propustků
Schválil ředitel odboru stavebního Ř DDC ČD, s.o. dne 20.2.2002 č.j.169 / 2002 - O 13 s účinností ode dne 1. 7. 2002

Informace TK o nových technických předpisech
Věstník dopravy č.16-17 oznamuje vydání technických předpisů.

Obecné technické podmínky Českých drah s.o. pro systémy vodotěsných izolací na mostních objektech
Schválil ředitel odboru stavebního Ř DDC dne 24.1.2000 čj. 55 001/2000 - O 13 s účinností od 1.4.2000

Obecné technické podmínky Českých drah, s.o. pro dokumentaci železničních mostních objektů
Schválil ředitel odboru stavebního Divize dopravní cesty, ČD, s.o. dne 29. června 2000 pod čj. 794/2000-O13 s účinností ode dne schválení

Předběžné technické podmínky Ministerstva dopravy a spojů a Ředitelství silnic a dálnic ČR, TP 137 - Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací
Schváleno MDS-OPK č.j. 24010/00-120 Ze dne 15.9.2000 s účinností od 1.října 2000 Vydalo ŘSD, TÚ Praha, srpen 2000

Systém péče o jakost v oboru staveb železničního spodku Českých drah
Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 14. února 1997, účinnost od 1. března 1997, č.j.: 60 444/96-DDC

Používání výrobků stavební chemie pro mostní objekty Českých drah
Autor: Ing. F. Vlková, OMT Praha

<< 1 2 3 4 >>
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)