Hledej
12.9.2012  |  redakce

Nové normy 09/12

Dne 7. září bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (09/12) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu mosty.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. října 2012


NOVÉ NORMY 

ČSN EN 12697-26 (73 6160)
kat.č. 91341
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26: Tuhost
Vydání: Září 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12697-26 (73 6160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26: Tuhost; Vydání: Prosinec 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1317-5+A2 (73 7001)
kat.č. 91189
Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla
Vydání: Září 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1317-5+A1 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla; Vydání: Listopad 2008
Podrobnosti z ÚNMZ

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 12697-24 (73 6160)
kat.č. 91135
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě; EN 12697-24:2012
Platí od 2012-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-24+A1 (73 6160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě; Vyhlášena: Prosinec 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

 

zdroj: Věstník ÚNMZ

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)