Hledej
8.1.2014  |  redakce

Nové normy 01/14

Dne 8. ledna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (01/14) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu mosty.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. února 2014.


VYDANÉ ČSN

ČSN EN 13043 ed. 2 (72 1501)
kat.č. 94366
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
Vydání: Leden 2014
S účinností od 2015-02-28 se zrušuje ČSN EN 13043 (72 1501) Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch; Vydání: Duben 2004
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1993-1-10 ed. 2 (73 1401)
kat.č. 93084
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou
Vydání: Leden 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 6214
kat.č. 94394
Navrhování betonových mostních konstrukcí
Vydání: Leden 2014
Podrobnosti z ÚNMZ


ZMĚNY ČSN

ČSN EN 13043 (72 1501)
kat.č. 94369
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
Vydání: Duben 2004
Změna Z3
Vydání: Leden 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1993-1-10 (73 1401)
kat.č. 93085
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou
Vydání: Prosinec 2006
Změna Z2
Vydání: Leden 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1992-2 (73 6208)
kat.č. 92209
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady
Vydání: Květen 2007
Změna Z2
Vydání: Leden 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

 

zdroj: Věstník ÚNMZ

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)