Hledej

Hydroizolácie mostov a tunelov, 9. celoštátny seminár s medzinárodnou účasťou


Informace o konferenci konané v Podbánském 13.-15. 11. 2001

Obdobně jako v České republice se mostaři ze Slovenska schází ke konci roku a bilancují končící sezónu. Ke svému setkání již tradičně užívají Hotel Permon v Podbánském, v lokalitě Vysokých Tater s krásným výhledem na jednu z nejhezčích hor, Kriváň.

Účastníky konference přivítalo velice chladné počasí se sněhovými přeháňkami a v mracích zahalený Kriváň jakoby korespondoval s úvodními příspěvky, které informovaly o vyhlídkách na příští rok. Jednalo se hlavně o předběžný návrh rozpočtu Slovenské republiky pro rok 2002. Jde o nám velice známou situaci, tj. investice na příští rok budou nominálně možná stejné, spíše však nižší. Pro skutečné zájemce připojujeme několik čísel v originálním podání:

 Bežné výdavky v správe , údržbe a opravách ciest a diaľnic
 1,952 mld. Sk
 Kapitálové výdavky v rozvoji ciest a technickej základnej správy
1,237 mld. Sk
 Kapitálové výdavky na prípravu a výstavbu diaľnic
10,600 mld. Sk

Neznám přesně obdobná čísla pro ČR, ale možná, že ve světle těchto čísel se nebudou zdát až tak malá. Zřejmě tato čísla odráží i poměrně malý zájem českých firem o tuto konferenci a následně o slovenský trh. Za světlé výjimky lze označit firmy Vlček a Firesta.

Konference dále probíhala v rutinních kolejích a za jeden z nejzajímavějších příspěvků lze označit prezentaci Ing. Ladislava Csádera z Dopravoprojektu Bratislava o opětovném otevření mostu přes Dunaj mezi Ostrihomem a Štúrovem. Poměrně velký blok přednášek o alternativních způsobech vodotěsných izolací vysoce kvalitním betonem nebo krystalizačními metodami uvedla teoretická přednáška Doc. Grünnera z STU Bratislava "Alternatívny spôsob ochrany betónu proti vlhkosti na mostoch a v tuneloch". Za velice podnětnou a zajímavější než samotné příspěvky považuji v některých okamžicích až velice ostrou, ale celkem korektní diskusi mezi zastánci tradičních metod a příznivci alternativních způsobů vodotěsných izolací, zejména krystalizačními metodami. Pokud mohu soudit, přesvědčivější argumenty zazněli z tábora zastánců tradičních metod a mnoho velice zajímavých námitek v neprospěch "krystalizace" na dynamicky namáhaných konstrukcí nebylo vždy adekvátně zodpovězeno. Slibně se rozvíjející diskusi ale ukončila časová tíseň signalizující blízkost večerního programu.

Druhý den konference přivítal účastníky jedinečný pohled na sluncem zalitý vrchol Kriváně a z tepla hotelového pokoje se zdálo, že se vrátilo přívětivé počasí jako stvořené pro výlety. Do reality ale vše vrátil pohled na zamrzlé jezero pod hotelem a značné výkyvy vršků vzrostlých smrků, na které byl dobrý výhled. Věřím, že nejen tento fakt, ale i další zajímavý program přivedl všechny účastníky opět do kongresového sálu. Tento den byl ve znamení nově vybudovaného tunelu Branisko, ale podle mne mohl být pro mnohé zajímavější příspěvek rodáka z Moravy Ing. Ivana Rázla, toho času pracujícího pro kanadskou firmu o rekonstrukcích a sanacích betonových mostů. V tomto příspěvku byl totiž poodhalen jeden z mýtů, který se čas od času objeví, a to o izolování lépe řečeno o neizolování betonových mostů v USA a Kanadě. Jde sice o skutečnost, která je neoddiskutovatelná, ale přináší jiné komplikace, mezi něž patří používání nerezavějící výztuže, inhibitory koroze atd., ale i následná opatření pro ochranu betonu a výztuže. Jedná se o různé typy nátěrů, jejichž trvanlivost a stupeň ochrany jsou přímo úměrné ceně. Za vrchol ochrany by pravděpodobně šlo považovat tzv. aktivní katodickou ochranu, která má všechna pro, pouze dvě zásadní proti. Jde o cenu, která se pohybuje okolo 30 $ za m2 a o skutečnost, že tato metoda vyžaduje další softwarové a hardwarové vybavení, které průběžně upravuje napětí na zabudovaných elektrodách v závislosti na okolních vlivech. Pod vlivem těchto skutečností a vlivem silné evropské tradice nevěřím, že by tento přístup k ochraně mostů byl v České a Slovenské republice reálně využíván.

Po skončení odborného programu, rozloučení a nezbytných formalitách při zpáteční cestě autem nešlo nezastavit se a neotočit se a ještě jednou si naposledy neprohlédnout překrásné panorama Vysokých Tater se zasněženými vrcholky, které neslyšně, ale o to jasněji říkali: "Na budúci rok dovidenia".

Ing. Marcel Pelech

zpět

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)