Hledej

Používání výrobků stavební chemie pro mostní objekty Českých drah

Od. 1.4. 2000 je v platnosti nová TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací na železničních mostních objektech (TNŽ). Jde o jeden z celé řady nově připravovaných dokumentů, které v oblasti izolací železničních mostních objektů vstoupily v platnost nebo se ještě připravují. Vodotěsné izolace jsou na základě dokumentu "Systému péče o jakost v oboru staveb železničního spodku" tzv. výrobky stanovenými. To znamená, že kromě běžných zákonem stanovených povinností (Zákon č. 22/1997 Sb. a Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. v platném znění) jsou Českými drahami stanovena další kriteria.

Postup při ověřování systému vodotěsné izolace je stanoven v dalším novém dokumentu, kterým jsou Obecné technické podmínky Českých drah, s.o. pro systémy vodotěsných izolací na mostních objektech (OTP). Na základě OTP a požadavků stanovených v TNŽ musí být vypracovány výrobcem nebo dovozcem vodotěsné izolace Technické podmínky dodací (TPD). Ty jsou jedním z podkladů, podle nichž proběhne ověřování. Jeho závěrem je v příznivém případě vydání osvědčení o shodě s podmínkami Českých drah. TPD jsou základem pro zpracování podrobného technologického předpisu (TP), který je zásadním dokumentem zhotovitele systému vodotěsné izolace pro následné aplikace.

Vzhledem k časovému posunu, který je nutný pro schválení systémů vodotěsných izolací podle nových dokumentů, platí v současné době prozatím schválené systémy. Tyto systémy se mohou používat v současné podobě do konce roku 2000 za podmínky, že systém bude znovu přihlášen k ověření. Ostatní články normy jsou již v platnosti a je třeba, aby byly dodržovány.

zpět

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)