Hledej

Literatura, časopisy


Archiv: 4/2000   3/2000   2/2000   4/2001   3/2001   2/2001   1/2001  
SILNICE MOSTY
4/2000
Náplň: Účelový neperiodický zpravodaj vydáván pro potřeby Sdružení pro výstavbu silnic Praha a dalších odborníků ze silničního hospodářství a k informaci spolupracujících organizací. Příspěvky jsou rozděleny do části pro iformace z domova a do části pro informace ze zahraničí.
Vydavatel: SILMOS Praha s.r.o.
Prosecká 74, 190 00 Praha 9
Předplatné: Časopis vychází 4x ročně. Cena pro odběratele mimo sdružení je 250 Kč/výtisk formou ročního předplatného 1000 Kč.
Obsah tohoto čísla:

(články zaměřené na mosty jsou označeny červeně.)
(vyšlo: 10.1.2001)
 • ZAHRANIČNÍ PŘÍLOHA
 • VÝZKUM A EVROPSKÁ NORMALIZACE
  Pracovní skupina společnosti FGSV: „MINERÁLNÍ SUROVINY V SILNICNÍM STAVITELSTVÍ„ – výzkum v období 1997 – 2000
  Evropská normalizace kameniva
  Nové znění předpisu pro kamenivo v Německu
 • SYSTÉM JAKOSTI – CERTIFIKACE
  Soustava technických předpisů pro silniční stavitelství v Německé spolkové republice - zabezpečování jakosti v oblasti asfaltových technologií
  Akreditace laboratoří pro zkoušky asfaltových pojiv
 • ASFALTOVÉ VOZOVKY – ASFALTOVÉ SMESI
  NÉOPHALTE – nová generace litých asfaltů s pojivem modifikovanými polymery PSA
  Asfaltové směsi pro městské komunikace
  Obrusná vrstva z litého asfaltu vyztuženého sklolaminátovou mříží na úrovňové okružní křižovatce s velkým dopravním zatížením
  Změna teplotních vlastností asfaltových obrusných vrstev v sídelních útvarech při použití různých druhu kameniva
 • CEMENTOBETONOVÉ KRYTY
  Výzkum deformací nestmelených vrstev pomocí teorie shake-down (přizpůsobení)
  Síranová reakce: podmínky vzniku, složení a rozpínání sekundárních síranových nerostů
  Účinek síranu a sulfidu na slíny při stabilizaci vápnem a silničním pojivem na dálnici a 28
  Zkoušení cementobetonových krytů
 • MOSTY A TUNELY
  Příjezdová komunikace k logistickému centru v Nice: Stavba viaduktu odolného proti zemětřesení
  Zahájení rekonstrukce mostu v Akvitánii
  Zavěšený most přes Aru
  Tunel Pieterlen v tahu dálnice a 5
 • SILNIČNÍ MATERIÁLY
  Nové výrobky pro opravy poruch na vozovkách s velkým dopravním zatížením
  Vyztužené geomříže
  Mechanizace v silničním stavitelství
  Firma Marini: silniční fréza MP 1000 na pásech
  Firma Vögele: minifinišery pro práci v sídelních útvarech
  Firma Bomag: automatická optimalizace hutnění: systémy Variomatic 2 a Variocontrol
  Broymatic: nový automatický systém pro kuželové drtice
  Hutnění asfaltových směsí tříběhounovým dvouosým válcem
 • DOMÁCÍ ZPRAVODAJ
 • STÁTNÍ A MAJETKOVÁ SILNIČNÍ SPRÁVA
  Informace z jednání odborného týmu MDS ČR
 • Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ SDRUŽENÍ
  Tým pro mosty
  Tým pro vzdělávání
  Jednání týmu pro vzdělávání se zástupci SPŠ a SOU stavebních
  Tým pro jakost
  Tým pro cementobetonové kryty a podkladní vrstvy
 • ČINNOST SILMOSU A INFORMACE Z MDS ČR, HK ČR, SPS ČR
  Činnost v zájmu členských organizací
  Informace k 32. zasedání správní rady Sdružení
  Činnost Hospodářské komory ČR
 • EAPA
  Kongres EURASPHALT & EUROBITUME
  Valná hromada EAPA 2000, Barcelona
 • ODBORNÉ AKCE
  8. silniční konference v Hradci Králové
  Technický den DS HOLDING a.s. a DS Uherské Hradiště a.s.
  Zasedání Rady SAAV
  Čtvrtá pracovní konference ČSNI
 • LEGISLATIVA
  Výběr z nových právních předpisů
 • TECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMALIZACE
  Nové a aktualizované předpisy MDS ČR – OPK
  Změny v normalizaci
 • SYSTÉM JAKOSTI – CERTIFIKACE
  Řízení zdrojů
  Vyhlášení nově certifikovaných subjektů
 • JUBILEA
 • PŘEDSTAVUJEME
 • OZNÁMENÍ
  Změny u SILMOS Praha s.r.o.
Příští číslo vyjde: -
Příště najdete: Informace z domova i ze zahraničí

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)