Hledej

Předběžné technické podmínky Ministerstva dopravy a spojů a Ředitelství silnic a dálnic ČR, TP 137 - Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací

Schváleno MDS-OPK č.j. 24010/00-120
Ze dne 15.9.2000 s účinností od 1.října 2000
Vydalo ŘSD, TÚ Praha, srpen 2000


Tak jako v jiných zemích, i v ČR dochází a i nadále může docházet ke škodám při poruchách betonových konstrukcí v důsledku alkalického rozpínání kameniva v betonu. Opatření, provedená podle těchto předběžných TP 137, mají zabránit škodám v důsledku alkalického rozpínání kameniva v betonu (alkalické reakce, ASR-alkali silica reaction, RAK-reakce alkálií s kamenivem) na stavbách pozemních komunikací. Škodám lze zabránit i jinými způsoby, a to i tam, kde již k použití reaktivního kameniva došlo (např. trvalým zamezením přístupu vody do betonu atd.). Dalším důvodem vydání TP 137 je to, že dosud neexistuje žádný národní komplexní předpis (který předpokládá ČSN P ENV 206, resp. připravovaná EN 206-1) zabývající se problematikou alkalického rozpínání kameniva v betonu, a to ani obecný, ani zaměřený na pozemní komunikace (v 15 evropských zemích národní předpis existuje, viz report CR 1901:1995). Tyto TP 137 jsou závazné pro všechny správce staveb na PK, TDS ŘSD ČR, provozní úsek ŘSD, jiné objednatele staveb a oprav PK , pro zhotovitele těchto staveb a pro AO v procesu výrobkové certifikace kameniva a betonu. TP 137 jsou součástí zadání staveb PK.

Soubor ve formátu Word si můžete stáhnout zde:
- TP137MDS.doc (126 KB)
- zabalený do zipu: TP137MDS.zip (25 KB)

zpět

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)