Hledej
31.7.2009  |  Ing. Marcel Pelech

Od Nového ke Hlavnímu

obr. 7
Fotogalerie...

1. NOVÉ SPOJENÍ
Jsou to již čtyři roky, kdy se začaly hlavní práce na spojení Hlavního nádraží s nádražími
Praha Vysočany a Praha Libeň. Tato stavba se vžila pod názvem Nové spojení. Při
jejím začátku se zdála doba, za kterou měla stavba být provedena jako nekonečná. Celý úsek
se oproti předpokladům podařilo zprovoznit s předstihem v září letošního roku, díky
zrychlenému tempu výstavby. Kromě dvou tunelů pod Vítkovem se jednalo o dva navazující
mosty. Z východní strany estakáda Sluncová a ze západní strany směrem ke hlavnímu nádraží
estakáda přes Masarykovo nádraží. Oba tyto mosty jsou izolovány systémem vodotěsné
izolace Mistral. Jedná se o ověřený izolační systém, který se na objektech SŽDC a ČD
pravidelně používá od roku 2002, kdy byl chválen.
Na menším z objektů estakádě Sluncová s výměrou cca 5000 m2 je použit jednovrstvý
systém Mistral na penetračně adhezním nátěru Siplast Primer s tvrdou ochranou vrstvou
z vyztuženého betonu.Na estakádě přes Masarykovo nádraží s výměrou cca 10000 m2 je použit dvouvrstvý
systém Mistral na penetračně adhezním nátěru Siplast Primer s tvrdou ochranou vrstvou
z litého asfaltu.
2. HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
Nové spojení je jednou ze sedmi staveb do kterých je přestavba uzlu Praha rozdělena a
díky svému rozsahu se stala i známou mezi širší veřejností. Tak trochu ve stínu této velké
stavby se v prosinci roku 2006 započali práce na další stavbě přestavby uzlu Praha a to
rekonstrukce Hlavního nádraží. Hlavní práce na objektech podchodů začaly v roce 2007 a
naplno se rozjeli právě v letošním roce, ve kterém byly dokončeny. Jednalo se o stavby
podchodů jednak v rámci původního objektu nádraží pod historickou ocelovou konstrukcí a
jednak nového zavazadlového tunelu a kolektoru ležící již mimo původní hranice nádraží.
Izolace na přestavbě dvou podchodů pro pěší mezi historickou budovou a nově
vybudovanými nástupišti a dva zavazadlové tunely byly izolovány systémem vodotěsné
izolace Teranap, který byl na ČD schválen mezi prvními již v roce 1997. Na všech objektech
je použit jako volně pokládaný s tvrdou ochrannou vrstvou z vyztuženého betonu na dně a
stropě podchodů a s měkkou ochranou vrstvou na bocích. Celková výměra izolací na všech
čtyřech objektech je cca 15000 m2.3.
ZÁVĚR
Společnost Siplast - Icopal s.r.o. byla na základě výběru ze strany hlavních partnerů
staveb, zvolena jako dodavatel vodotěsných izolací na většině objektů jak Nového spojení tak
přestavby Hlavního nádraží. Vzhledem k výjimečnosti obou staveb je možno výběr naší
společnosti pro dodávku izolací právem považovat také jako ocenění za zaručenou a
dlouhodobě ověřenou kvalitu výrobků firmy Siplast s.a., největšího výrobce modifikovaných
asfaltových pásů.

obr. 1-3 Estakáda Sluncová
obr. 4-6 Estakáda přes Masarykovo nádraží
obr. 7-9 Rekonstrukce Hlavního nádraží

Zdroj: Sborník konference Hydroizolace a vozovky na mostech, 2008

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)