Hledej

Hydroizolace a vozovky na mostech

Seznam přednášek

22. ročník, Kurdějov 2011

Systémový přístup ve výstavbě a financování dopravní infrastruktury - stojí o něj někdo?
Ing. Petr Svoboda, Sdružení pro výstavbu silnic v ČR

Filosofie výstavby mostů pro projekt PPP R1 Slovensko
Ing. Vladimír Brejcha, Ing. Václav Krauz - SMP CZ, a.s.

Ako zefektivniť výstavbu mostných objektov?
Ing. Peter Koniar - Pegaso, Nitra

Súčasné trendy v hydroizolačných systémoch a mostných vozovkách na Slovensku
Ing. Ľubomír Polakovič, CSc. - VUIS - CESTY, s.r.o.

Požadavky na izolační systémy s asfaltovými izolačními pásy vyplývající z ČSN 73 6242 a EN 14695 : 2010
Ing. Zuzana Červenková

Praktické zkušenosti výrobců asfaltových izolačních pásů s ČSN EN 14695 : 2010
Ing. Jan Plachý, PhD. – VŠ Technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Ing. Vít Petránek, Ph.D. - VUT v Brně, Fakulta stavební

Technické parametry izolačních systémů pro hydroizolaci mostovek
Ing. Jan Pařík - PARABIT Technologies, spol. s r.o.

Problematika posuzování a schvalování izolačních systémů pro mosty pozemních komunikací
Ing. Ján Marusič – Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stav opravovaných izolací na D11 Osičky - Hradec Králové
Ing. Václav Krauz – SMP CZ, a.s.

Měření vlhkosti betonu na mostovkách
Ing. Jan Horský – Horský, s.r.o.; Ing. Petra Šrubařová - A.W.A.L. s.r.o.

Zálivky a kotvení ve vztahu k izolacím mostních objektů
Ing. Libor Hlisníkovský, Ing. Miloš Černý – BASF Stavební hmoty ČR s.r.o.

Hydroizolace přesypaných tenkostěnných plechových obloukových mostů.
Sanace lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Malši v Českých Budějovicích, chyby pochozího izolačního systému a realizace oprav
Ing. Martin Jelínek – BASF Stavební hmoty ČR s.r.o.
 
Izolace na mostech R1 na Slovensku. První aplikace nového izolačního pásu IZOMEXIT
Ing. Karel Matějů, CSc. – IZOMEX s.r.o.

Výstavba mostů na dálnici A1 v Polsku
Ing. Jan Blažek, Josef Holba - Bögl a Krýsl, k.s.

Modifikované asfaltové mostní pásy COPERNIT dle normy EN 14695 - asfaltové pásy pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch
Ing. Aleš Kupka – Bitumax s.r.o.; Peter Hrtanek – Copernit, S.p.A, Itálie

Novinky v oblasti hydroizolací v České republice
Ing. Marcel Pelech – AXTER CZ s.r.o.

Celorepublikový souhrn mostů a lávek
Doc. Dr. Dušan Josef, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební

Izolace mostů a lávek - druhy izolačních systémů, ukázky realizací
Ing. Tomáš Uwira – Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Progresivnímateriály pro odvodnění mostů nové generace systémem DWD, představení společnosti DWD System s.r.o.
Wojtek Wika Czarnowski – DWD, Polsko

Kritéria pro výběr vhodného mostního odvodňovače
Ing. Tomáš Zborník - VB Mosty s.r.o.

Dilatační závěry FREYSSINET v ČR
Ing. Václav Krauz, Ing. Jiří Chmelík – SMP CZ, a.s.
 
Podpovrchové závěry - klady, zápory, zkušenosti
Ing. Petr Míka - EUROVIA CS a.s.

Funkčnost spoje hydroizolačních pásů při různém způsobu technologie provedení
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. - VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební; Doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc., Doc. Ing. Jan Škramlík, PhD., Ing. Karel Šuhajda, PhD. - VUT v Brně, Fakulta stavební

Vliv lidského faktoru na spolehlivost hydroizolací mostů
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc., Ing. Michal Trefil, Ing. Zdeněk Peřina - VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební

Ověřování a kontrola stavebních materiálů pro lité asfalty
Ing. Lubomír Žalman – Skanska a.s.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)