Hledej
10.9.2005  |  Marek Novotný

Jiný pohled na vodotěsné izolace


izolační systémy pojížděných konstrukcí, mostovek, parkovišť atd.

Jedním z dominantních problémů vodotěsných izolací mostovek jsou bubliny, tady části, kdy je hydroizolace oddělena od podkladu. Příčina je jasná a není potřeba ji objasňovat.

Pro eliminaci této fyzikální nepříjemnosti máme dvě možnosti. Maximální a ještě maximálnějším propojením s podkladem ať už velmi „tvrdým“ natavením nebo natavením přeš pečetící vrstvy. Druhou možností je redistribuce vodních par prostřednictvím kanálků, do kterých je vytvarovaná spodní plocha hydroizolačních materiálů. Touto redistribucí se rozloží tlakové namáhání – páry se dekompresují a tím se sníží tlakové namáhání na hydroizolační povlak.


Obr. č. 1 – úprava spodního povrchu asfaltového izolačního pasu

Tyto pruhy mohou být samolepící, nebo lehce tavné, v případě tohoto systému jsou samolepící. Tedy jejich navaření, nebo pokládka na podkladní konstrukci je velmi jednoduchá. Pro barvu posypu platí, čím světlejší tím lepší, snižuje se povrchová teplota při letním teplotním namáhání, což reprezentuje pokles povrchový teplot u světlých povrchů až o 20 ºC vzhledem k tmavým povrchům.

„Term“ pruhy umožňují redistribuci vodních par a tím i zabraňují vzniku koncentrovaných, lokálních, boulí. Je to stejná paralela jako u střech, kde se obdobné materiály používají pro sanace střešních plášť, kde je nutné očekávat v původním izolačním systému značné množství vlhkosti, které je nutno odvětrat.

Na provedený hydroizolační povlak se provádí 30 mm silná vrstva modifikovaného litého asfaltu, který se aplikuje při klasické teplotě  ÷ 240 °C, tedy při teplotě, která je vysoce nad teplotní odolností asfaltových pasů, nebo resp. nad teplotu měknutí. Při této aplikační teplotě se hydroizolace homogenně spojí s litým asfaltem, ale současně i s podkladním betonem. Testy, sondy, které provázely zkoušky a první aplikace tuto skutečnost bezvýhradně potvrdily, a celý systém je homogenní.

Druhá vrstva izolačního systému, litý asfalt, je nedílnou součástí celého izolačního systému, který se nazývá VIAPLAST® a byl vytvořen v kooperaci grupy Vinci a Siplastu ve Francii.

Nejvýznamnější realizací, kde byl tento systém použit je most Rion-Antirion v Řecku, kde spojuje Peloponés s pevninou. Více informací je možno vyhledat na www.gefyra.gr.
 
Kromě technických předností, tj. eliminace vzniku bublin má tento systém velkou výhodu z hlediska technologického - rychlost provádění, kdy je možno očekávat výkony kolem 3.000 m2 denně.

Tento příspěvek byl odpřednášen na 15. ročníku konference "Hydroizolace a mostovky" pořádané firmami Izomex s.r.o. a Sekurkon s.r.o.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)