Hledej
1.3.2011  |  Ing. Marcel Pelech

Izolační systémy AXTER v praxi


Anotace: V roce 2010, v době 20 výročí vzniku firmy Axter S.A.S, se podařil její významný vstup na český trh v dodávce hydroizolačních systémů. Jedná se tak o zkvalitnění konkurence na českém trhu v asfaltových pásech. Nemalá část produkce firmy Axter je také směřována do oblasti izolací inženýrských staveb, kde si firma Axter drží některá celosvětová prvenství např. se systémem COLETANCHE.


1. AXTER

Společnost Axter S.A.S. je jedna z nevýznamnějších firem ve výrobě asfaltových izolačních pásů. Její výrobní závod je v severofrancouzském městečku Courchelettes nedaleko belgických hranic. Jedná se jeden nejmodernějších závodů na výrobu asfaltových izolačních pásů nejenom ve Francii, ale na světě. Firma Axter sice oficiálně vznikla až v roce 1990 sloučením firem de Gerland Etanchéité a CIB et Asphaltoid, ale tradice výrobního závodu v Courchelettes sahá až do konce 19. století.

 
Obr. 1: Pohled na výrobní areál firmy Axter (převzato z maps.google.cz)

2. SCHVALOVÁNÍ IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ
Vzhledem k tomu, že se u izolačních systémů pro inženýrské stavby jedná o složitý proces, byl v prvním roce působení firmy Axter kladen především důraz na přípravu schvalovacích procesů v působnosti SŽDC a MD (ŘSD). Vzhledem k tvorbě nové ČSN 73 6242 a zavedením nové ČSN EN 14695, byl v letošním roce schvalovací proces pro MD (ŘSD) zastaven. Z toho důvodu byl upřednostněn schvalovací proces u SŽDC, kde byly přihlášeny v květnu letošního roku celkem tři systémy vodotěsných izolací pro železniční objekty. Jedná se tak o ucelený systém, který pokryje celou oblast izolací železničních objektů jak v oblasti klasických natavovacích pásů (systémy B3A, DALLE), tak volně pokládaných velkoplošných izolací (TP4 resp. COLETANCHE). Předpokládáme, že během první poloviny roku 2011 se podaří první tři systémy u SŽDC definitivně schválit. V současné době se připravuje schválení izolačních systémů pro MD (ŘSD), které bude pravděpodobně realizováno během první poloviny roku 2011, tak aby mohli být tyto systémy již od roku 2011 používány i na objektech pozemních komunikací.

3. COLETANCHE
Jak bylo řečeno firma Axter je výrobcem asfaltových pásů klasických rozměrů se standardními parametry, ale je také významným producentem velkorozměrových izolací. Především s pásem COLETANCHE, který je nejširším asfaltovým pásem na světě. Jeho klasický rozměr vychází z šířky výrobní linky, která je 5.1 m a v závislosti na typu výrobku se vyrábí až do délky 90 metrů. Nejen svojí délkou je tento výrobek unikátní. Pro tak velké rozměry byla také zvolena unikátní výztužná vložka, která pro nejmasivnější výrobek COLETANCHE ES 4 používá geotextilii o plošné hmotnosti až 400 g/m2. Výhodou tohoto pásu je možnost zakrytí veliké plochy izolací bez jediného spoje, možnost pokládání nejenom na betonovou konstrukci, ale také na upravenou zeminu a v některých případech je možné systém COLETANCHE používat bez ochranné vrstvy.

Obr. 2: Pohled na výrobní linku a aplikaci pásu COLETANCHE (převzato z archivu Axter)

4. ZÁVĚR
Věříme, že se vstupem firmy Axter na český trh byl potvrzen vysoký kvalitativní standard v oblasti izolací z asfaltových pásů a že se firmě Axter podaří po prvním velmi úspěšném roce dodržet plánované cíle v rozšiřování své působnosti v České republice. Tato snaha je o to cennější v době, kdy jiné firmy z důvodu předpokládaného útlumu ve stavebnictví dodávku
sice dražších, ale o to kvalitnějších výrobků v oblasti izolací utlumují. Tyto poměrně optimistické vyhlídky jsou především podpořeny mnoha úspěšnými realizacemi na stavbách v letošním roce, jakými byly např. stavba Nové Karoliny v Ostravě, rekonstrukce nádvoří Krajského úřadu v Ústí nad Labem a oprava garáží Krajského úřadu v Hradci Králové.

 

Tento článek byl prezentován na 21.ročníku konference Hydroizolace a vozovky na mostech 2010

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)