Hledej
31.1.2013  |  redakce

Nové normy 01/13

Dne 8. ledna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (01/13) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu mosty.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. února 2013.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 22825 (05 1184)
kat.č. 92064
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu; (idt ISO 22825:2012)
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje
SN EN ISO 22825 (05 1184) Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu; Vydání: Květen 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 18275 (05 5009)
kat.č. 92065
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí - Klasifikace; (idt ISO 18275:2011)
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 757 (05 5009) Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování
vysokopevnostních ocelí - Klasifikace; Vydání: Listopad 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 24598 (05 5803)
kat.č. 92184
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem - Klasifikace; (idt ISO 24598:2012)
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 24598 (05 5803) Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektrodatavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem - Klasifikace; Vydání: Srpen 2008
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13481-1 (73 6370)
kat.č. 92083
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 1: Definice
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13481-1+A1 (73 6370) Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 1: Definice; Vydání: Listopad 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13481-2 (73 6370)
kat.č. 92082
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13481-2+A1 (73 6370) Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce; Vydání: Listopad 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13481-3 (73 6370)
kat.č. 92081
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13481-3+A1 (73 6370) Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce; Vydání: Listopad 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13481-4 (73 6370)
kat.č. 92080
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13481-4+A1 (73 6370) Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce; Vydání: Listopad 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13481-5 (73 6370)
kat.č. 92079
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu s kolejnicí na jejím povrchu nebo zapuštěnou ve žlábku
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13481-5+A1 (73 6370) Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu; Vydání: Listopad 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13481-7 (73 6370)
kat.č. 92078
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky a výhybkové konstrukce a přídržné kolejnice
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13481-7 (73 6370) Železniční aplikace - Trať - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky, výhybkové konstrukce a přídržné kolejnice; Vydání: Duben 2004
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13146-1 (73 6375)
kat.č. 92070
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13146-1 (73 6375) Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice; Vydání: Prosinec 2003
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13146-2 (73 6375)
kat.č. 92071
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 2: Stanovení odporu proti pootočení
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13146-2 (73 6375) Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 2: Stanovení odporu proti pootočení; Vydání: Prosinec 2003
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13146-3 (73 6375)
kat.č. 92072
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3:Stanovení útlumu rázového zatížení
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13146-3 (73 6375) Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení; Vydání: Prosinec 2003
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13146-4 (73 6375)
kat.č. 92073
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13146-4 (73 6375) Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatížení; Vydání: Prosinec 2003
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13146-5 (73 6375)
kat.č. 92074
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13146-5 (73 6375) Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu; Vydání: Prosinec 2003
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13146-6 (73 6375)
kat.č. 92075
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 6: Vliv nepříznivých vnějších podmínek
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13146-6 (73 6375) Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 6: Vliv nepříznivých vnějších podmínek; Vydání: Listopad 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13146-7 (73 6375)
kat.č. 92076
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13146-7 (73 6375) Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly; Vydání: Listopad 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13146-8 (73 6375)
kat.č. 92077
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 8: Provozní ověřování
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13146-8 (73 6375) Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 8: Provozní ověřování; Vydání: Srpen 2003
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 14023 (65 7220)
kat.č. 92212
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty
Vydání: Říjen 2010
Změna Z1
Vydání: Leden 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

 

zdroj: Věstník ÚNMZ

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)