Hledej
12.6.2012  |  redakce

Nové normy 6/2012

Dne 8. června bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (06/12) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu mosty.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. července 2012.


NOVÉ NORMY 

ČSN EN 50545-1
kat.č. 90816
Elektrická zařízení pro detekci a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích aut a v tunelech - Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek pro detekci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku
Vydání: Červen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13145+A1
kat.č. 90802
Železniční aplikace - Kolej - Dřevěné příčné a výhybkové pražce
Vydání: Červen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13145 (49 1410) Železniční aplikace - Tratě - Dřevěné příčné a výhybkové pražce
Vydání: Květen 2002
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 933-1
kat.č. 90622
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor
Vydání: Červen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 933-1 (72 1183) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor
Vydání: Červen 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 933-3
kat.č. 90620
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti
Vydání: Červen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 933-3 (72 1172) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti
Vydání: Prosinec 1997
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 933-8
kat.č. 90621
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku
Vydání: Červen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 933-8 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku
Vydání: Březen 2000
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14844+A2
kat.č. 90589
Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě
Vydání: Červen 2012
S účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 14844+A1 (72 3061) Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě
Vydání: Září 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 6102 ed. 2
kat.č. 90469
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
Vydání: Červen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

 

ZMĚNY NOREM

ČSN EN 14844+A1
kat.č. 90787
Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě
Vydání: Září 2009
Změna Z1
Vydání: Červen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 6102
kat.č. 90432
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
Vydání: Listopad 2007
Změna Z2
Vydání: Červen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

 

zdroj: Věstník ÚNMZ

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)