Hledej

Tiráž

Vydavatelem www.mosty.cz je společnost A.W.A.L. s.r.o., expertní a projektová kancelář - stavební izolace a stavební fyzika. Portál mosty.cz patří mezi nejnavštěvovanější zpravodajské stavební servery a je největším zpravodajsko-technickým serverem v oblasti mostů v České republice. Páteří portálu mosty.cz jsou vyvážené odborné informace z oboru mostních konstrukcí, které jsou zpracovány ve vysoké technické a odborné úrovni. Technické články jsou doplněny informacemi o připravovaných akcích v dané oblasti na domácí půdě i ve světě. Nechybí ani fotogalerie, informace z oblasti legislativy, schválených systémů a další. Komplexnost celého projektu doplňují rozsáhlé informační databáze specializovaných firem v oboru mostních konstrukcí a databáze výrobků ze zmíněné oblasti.

Copyright © 2000 - 2005, A.W.A.L. s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen k osobnímu využití. Bez předchozího písemného souhlasu A.W.A.L. s.r.o. je zakázána jakéholi další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo částí materiálu zveřejněného na stránkách portálu mosty.cz, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Ochrana osobních dat

A.W.A.L. s.r.o. zaručuje všem čtenářům svých publikací ochranu jejich osobních údajů. Společnost A.W.A.L. s.r.o. nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

Redakce

A.W.A.L. s.r.o.
Eliášova 20
160 00 Praha 6

e-mail: redakce@mosty.cz
telefon: +420 224 320 078
fax: +420 224 317 681

Technická podpora projektu

nexum Trilog s.r.o.
Plzeňská 116
150 00 Praha 5

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)