Hledej
16.5.2008  |  Redakce

Na technickém dni tunelu Malovanka

tunel Malovanka
Fotogalerie...

7. května jsme se ve slunečném a poměrně teplém ránu vydali do hotelu Pyramida na Praze 6 v Břevnově, kde nás čekala prezentace společnosti IZOMEX s.r.o. pořádaná při příležitosti zahájení izolačních prací na stavbě tunelu Malovanka. V programu nechyběly informace o výrobci a dodavateli izolační technologie, která je úzce spjata se stavbou. Kromě ukázky a odzkoušení předem vyrobených vzorků betonové konstrukce s izolací jsme se v závěru akce přesunuli přímo na místo dění, kde nám byly zodpovězeny naše případné otázky týkající se stavby a použitého materiálu.
Přibližme si nyní výše uvedenou stavbu, která je zajímavá především tím, že téměř celý úsek je vedený v podzemí a bude stavěn za plného provozu.
Stavba městského okruhu Malovanka - Pelc Tyrolka (známá jako tunel Blanka) začíná u konce Strahovského tunelu pod hotelem Pyramida na Břevnově. Úsek pokračuje stavbou MÚK Malovanka, realizovanou od roku 2005, dále pak hloubeným tunelem pod ulicí Patočkova. Tunel překračuje ulici Patočkovu v místě křížení tramvajové trati a ulice Myslbekova. Dále pokračuje pod současnou zahrádkářskou kolonii, zde se tunel Blanka raženým úsekem dostává až do prostoru MÚK Prašný most. Vznikne zde mimoúrovňová křižovatka a podchod pro chodce. Od Prašného mostu tunel vede pod současnou tramvajovou tratí a silničním pruhem směrem na Vypich. Úsek od Prašného mostu až k Letenské pláni je hloubený, vyžádá si značné omezení provozu tramvají, metra A a silniční dopravy. U výstupu z metra A - Hradčanská tunel vede mezi tramvají a železniční tratí a pokračuje dále na Letnou, kde vzniká mimoúrovňová křižovatka U Vorlíků a velké podzemní garáže, v místech, které bylo dříve místem cirkusů a demostrací. Na Letenské pláni tunel Blanka pokračuje dvoukilometrovým raženým úsekem pod Stromovkou, Vltavou až do Troje. V Troji bude v rámci stavby vybudován nový silniční a tramvajový most a mimoúrovňová křižovatka, kde tunel Blanka končí a pokračuje několikasetmetrovým úsekem k mostu Barikádníků, kde úsek Malovanka - Prašný Most - Hradčanská - Letná - Pelc Tyrolka končí.
Stavba bude stát městskou pokladnu na více než 28 miliard korun a změní velkou část Prahy 6 a 7 na staveniště. Realizace první části začala v roce 2005 výstavbou MÚK Malovanka.
V roce 2007 započala stavba na Letné a v Troji. Staveniště na Prašném mostě a na Hradčanské se předpokládá otevření koncem roku 2008. Celý úsek by měl být dokončen do roku 2011.

Za redakci
Kateřina Zelená

Zdroj: http://mo.ttnz.cz/ - stránky věnující se severozápadní části městského okruhu Malovanka - Pelc Tyrolka (tunel Blanka).
Foto: redakce

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)