Hledej
3.10.2007  |  Ing. Hynek Vilam, Ing. René Čechmánek, Ing. Petr Doležal

Systém kabelových žlabů UNI 121

Realizace systému kabelových žlabů UNI 121
Fotogalerie...

Systém kabelových žlabů UNI 121 slouží pro ukládání kabelů vysokonapěťového i nízkonapěťového vedení při výstavbě dopravních a průmyslových staveb, např. v metru, silničních a železničních tunelech a podél železničních tras. Jeho výhodou je nízká hmotnost a zároveň vysoká pevnost, trvanlivost a snadná montáž. Kabelové žlaby jsou nehořlavé a mohou být navrženy také jako požárně odolné. Jsou vyráběny v provedení jednokanálovém i vícekanálovém. Pro vertikální a horizontální přechody slouží speciální tvarové kusy. Systém zahrnuje i kotevní prvky pro uchycení na stěny tunelu a další ocelové podpěrné konstrukce.

Materiál

Kabelové žlaby systému UNI 121 jsou vyrobeny z vláknového kompozitního materiálu UNICRET. Tento materiál, u nás známý pod názvem sklocement, je nyní podle platných norem označován jako sklovláknobeton (SVB). Jedná se o jemnozrnný beton,
jehož matrici tvoří vysokohodnotný portlandský cement, jemný křemičitý písek a další přísady a příměsi, kterými je možno recepturu modifikovat pro použití při různých aplikacích. Vyztužení matrice pomocí přídavku alkalivzdorného skleněného vlákna umožňuje vyrábět prvky v tloušťkách okolo 8 až 10 mm, které při své malé objemové hmotnosti a nasákavosti vykazují vysoké hodnoty pevností v tahu za ohybu i v rázu. Doplňkové prvky systému UNI 121 jako spony připevňující víko, háky pro uchycení žlabů na stěnu tunelu, podpěrné konstrukce jsou ocelové, žárově zinkované.

Vlastnosti materiálu UNICRET udává následující tabulka.

Vlastnosti Deklarované hodnoty
Objemová hmotnost 2050 kg.m-3
Nasákavost 10% hmotn.
Délkové vlhkostní změny 1,5 mm/m
Pevnost v ohybu 11 MPa
Mez úměrnosti za ohybu min. 8 MPa
Modul pružnosti za ohybu 15 GPa
Pevnost v rázu IZOD 8 kJ.m-2
Mrazuvzdornost po 150 cyklech 100%
Třída reakce na oheň A 1

Tab. 1 Vlastnosti materiálu UNICRET


Vývoj a popis systému

Vývoj těchto kabelových žlabů započal v roce 1996, kdy vznikl požadavek nahradit doposud užívané azbestocementové roury, sloužící pro uložení a mechanickou ochranu VN kabelů v tunelech metra.

Postupným vývojem vznikl kabelový žlab jako prvek tvaru U o délce 2 m, vyráběný odléváním do ocelové formy. Na jednom konci je opatřen hrdlem pro snadné napojování sousedních kusů, po bocích má drážku pro zachycení spon, upevňujících
víko s osazením. Alternativně je možno upevnění víka řešit jiným způsobem.

Kabelové žlaby jsou vyráběny v několika průřezech jako jednokanálové i v provedení se třemi oddělenými komorami. Je možno je ukládat buď na rovný únosný podklad nebo pomocí závěsného systému připevňovat na stěny tunelu.

Obr. 1 Průřezy vyráběných žlabů systému UNI 121

Ke každému typu žlabu jsou určeny zvláštní tvarové prvky – odbočky a kolena, umožňující stranové nebo výškové změny trasy a také přechodové prvky, umožňující vzájemné napojení různých typů žlabů.

Další součástí systému jsou ocelové prvky pro uchycení žlabů na stěny tunelu a podpěrné konstrukce, upevňující tvarové prvky (odbočky, kolena) při změně směru trasy. Veškeré tyto prvky jsou povrchově upraveny proti korozi.

Možnosti použití

Možnosti použití systému UNI 121 při ukládání kabelových tras najdete v přiložené fotogalerii.

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)