Hledej

Technické informace

Zobrazuji články 21 až 30 ze 63 << 1 2 3 4 5 6 7 >>
3.3.2010  |  Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D.
Rizika navrhování a provádění svarových spojů dynamicky namáhaných ocelových konstrukcí, část II.
Bohužel se dnes stalo běžnou praxí, že pracovníci bez dostatečné odborné kvalifikace a praxe v oboru svařování a hlavních prohlídek mostů provádějí posuzování mostních konstrukcí vyrobených z patinujících ocelí.

19.2.2010  |  Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D.
Rizika navrhování a provádění svarových spojů dynamicky namáhaných ocelových konstrukcí, část I.
V příspěvku jsou zapracovány zkušenosti z praxe, výkonu dílenských, montážních a hlavních prohlídek mostů pozemních komunikací a drážních mostů, od roku 1987 do roku 2010, výsledky výzkumných grantových projektů ministerstva dopravy ČR například 1F82C/012/910 Hodnocení zbytkové životnosti hlavních ocelových částí mostních konstrukcí z ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi a také výsledky nedestruktivních kontrol nosných svarů lamelových pásnic ocelových mostních konstrukcí.

28.8.2009  |  Ing. Jiří Smolík, Ing. Jiří Nový
Dokončení ražeb železničního tunelu Valencie ve Španělsku, dokončení ražeb největšího průměru TBM 15,43 m na projektu v Shangai
Uplynulý rok 2008 bude ve vývoji použití plnoprofilových razících strojů (TBM) jistě právem připomínán jako rok, v jehož průběhu byla dokončena ražba a panelová konstrukce železničního tunelu Valencie ve Španělsku a silničních tunelů v Shanghai v Číně.

21.8.2009  |  Ing. Lutz zur Linde, Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.
Ražení s použitím tunelových štítů, razicích strojů a mikrotunelování
Herrenknecht AG je vedoucí firma v technologii a na trhu ve strojním ražení tunelů. Jako jediná dodává po celém světě nejmodernější razící tunelové soupravy pro všechny druhy základových půd a do všech průměrů – od 0,10 do 19 metrů (obr. 1).

14.8.2009  |  Ing. Miroslav Marek, Ing. Michal Gramblička
Nové spojení - definitivní ostění tunelů pod Vítkovem, část II.
2. část článku popisuje zatížení definitivní konstrukce, dále pak posouzení definitivní konstrukce z hlediska mezního stavu použitelnosti (MSP) a posouzení definitivní konstrukce z hlediska mezního stavu únosnosti (MSU).

7.8.2009  |  Ing. Miroslav Marek, Ing. Michal Gramblička
Nové spojení - definitivní ostění tunelů pod Vítkovem, část I.
Stavba Nového spojení propojuje železniční stanice Praha hlavní nádraží a Praha Masarykovo nádraží se stanicemi Libeň, Vysočany a Holešovice. Stavba slouží od 2. 12. 2008 cestující veřejnosti a společně s Modernizací západní části Praha hl. n. a nadjezdem v křižovatce „U Bulhara“ se významně podílí na „zkulturnění“ prostředí v této části hlavního města.

31.7.2009  |  Ing. Marcel Pelech
Od Nového ke Hlavnímu
Příspěvek, který nám přiblíží spojení Hlavního nádraží s nádražími Praha Vysočany a Libeň, byl v roce 2008 součástí konference Hydroizolace a vozovky na mostech. Jsou to již čtyři roky, kdy se začaly hlavní práce na spojení Hlavního nádraží s nádražími Praha Vysočany a Praha Libeň. Tato stavba se vžila pod názvem Nové spojení.

24.7.2009  |  Ing. Tomáš Plicka
Systém chemické stabilizace štěrkového lože (most Žichlínek, tunely pod Vítkovem)
Během několika posledních desetiletí zažila železnice neobyčejný rozvoj a proměnu. Očividně se zvýšily nároky především na vyšší rychlost jízdy, na přepravu většího počtu cestujících a nákladu, jakož i na vyšší pohodlí jízdy. To všechno však mělo být spojeno s vyšší bezpečností a tento požadavek přirozeně vyžaduje rovněž opatření ke zlepšení bezpečnosti železnice.

17.7.2009  |  Ing. Ota Jandejsek, Ing. Václav Veselý, Ing. Jiří Mára
Tunel Jablunkov - zhodnocení geotechnických rizik přestavby železničního tunelu, část II.
Od zahájení ražby kaloty tunelu (04/08) byla velikost deformací primárního ostění jiná, než jaká byla původní očekávání. Samotná mechanika přetváření byla shodná, tedy zatláčení levé paty kaloty do horninového masivu, oproti minimální deformaci pravé části, kde dochází k napojení nově budovaného ostění na původní kamennou vyzdívku.

10.7.2009  |  Ing. Ota Jandejsek, Ing. Václav Veselý, Ing. Jiří Mára
Tunel Jablunkov - zhodnocení geotechnických rizik přestavby železničního tunelu, část I.
Do stavby „ Optimalizace trati státní hranice SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší“ spadá i stavební objekt přestavby tunelu Jablunkov. Jablunkovským průsmykem byly na konci 19., resp. začátku 20. století vyraženy dva jednokolejné tunely, které jsou v dnešní době na konci svých životností.

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)