Hledej

Technické informace

Zobrazuji články 31 až 40 ze 63 << 1 2 3 4 5 6 7 >>
26.6.2009  |  Ing. Emil Macháček, Ing. Jiří Tesař
Optimalizace trati st. hranice SR – Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší, přestavba železničního tunelu Jablunkovský č.2, část II.
Ve 2. a zároveň závěrečné části článku nám autor přiblíží například podrobnosti o ražené části tunelu a popíše nám vybavení tunelu.

12.6.2009  |  Ing. Emil Macháček, Ing. Jiří Tesař
Optimalizace trati st. hranice SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší, přestavba železničního tunelu Jablunkovský č.2, část I.
Tato stavba je součástí celkové rekonstrukce železniční sítě, která má za úkol zkvalitnit a především zrychlit železniční dopravu na našem území. V rámci Optimalizace traťového úseku státní hranice SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší je navržena rekonstrukce úseku km 288,702 – 289,314 se dvěma stávajícími jednokolejnými tunely.

5.6.2009  |  Ing. Josef Hloušek, Ing. Otakar Hasík
Technická řešení dlouhých železničních tunelů z pohledu investora a projektanta, část II.
Velikost příčného řezu tunelu má zásadní vliv na cenu. Rozměr vychází z tunelového průjezdného průřezu dle ČSN 73 7508 Železniční tunely. Pod tunelovým průjezdným průřezem je prostor pro konstrukční uspořádání koleje, nutné kolejové lože a tunelovou stoku a nahoře je nutný prostor pro trakční vedení. Nejen o příčném řezu tunelu a jeho definitivním ostění si přečtete ve 2., závěrečné, části tohoto článku.

29.5.2009  |  Ing. Josef Hloušek, Ing. Otakar Hasík
Technická řešení dlouhých železničních tunelů z pohledu investora a projektanta, část I.
Železniční doprava byla v uplynulých dvou stoletích jedním z důležitých faktorů technického a hospodářského rozvoje mnoha českých regionů. V 19. století a v první polovině 20. století na našem území vznikaly železniční tratě, jejichž trasování a parametry odpovídaly tehdejším potřebám a hospodářským zájmům. Velký vliv na výběr trasy železnice má potřeba dodržení malého stoupání a limitní velikost směrového oblouku, které podstatně ovlivňují traťovou rychlost.

16.1.2009  |  Ing. Jiří Růžička, Ing. Otakar Hasík
Tunel Praha Beroun - nové železniční spojení, část III.
Ražba tunelu TBM v délce cca 22 km je pro jeden stroj příliš mnoho z časových důvodů. Dlouhodobý reálný postup stroje se dá uvažovat minimálně 10m/den. Z toho plyne, že jeden stroj by 22 km razil přibližně 7 let. To je příliš dlouhý horizont. Rozbory cen za tunel ukazují, že více než polovina celkové ceny je tvořena komponentem závislým na čase.

9.1.2009  |  Ing. Jiří Růžička, Ing. Otakar Hasík
Tunel Praha Beroun - nové železniční spojení, část II.
V předcházejících dokumentacích byly uvažovány varianty s různě velkými profily tunelu. Rozdíl plochy příčného řezu mezi úsporným a velkým (uvažovaným v předpisech německých drah) je 25% , což pro celou délku tunelu znamená rozdíl v nákladech cca 6,5 mld. Kč.

19.12.2008  |  Ing. Jiří Růžička, Ing. Otakar Hasík
Tunel Praha Beroun - nové železniční spojení, část I.
Ještě než nám zaklepe nový rok na dveře, připravili jsme pro vás příspěvek, který zazněl na konferenci Železniční mosty a tunely v r. 2007. Po základní informaci o projektu na loňské konferenci (r. 2006 pozn. redakce) se soustředíme na poslední poznatky ze zpracování přípravné dokumentace nejrozsáhlejšího tunelového projektu v ČR..

20.11.2008  |  Ing. Františka Vlková
Poznámka k navrhování přípravných vrstev vodotěsných izolací z asfaltových pásů u železničních mostních objektů s podkladní konstrukcí betonovou
Článkem, jehož autorkou je Ing. Františka Vlková, Vám chceme připomenout základní aspekty při volbě přípravných vrstev ze strany investorů, projektantů a přípravářů staveb.

9.6.2006  |  Petr Rudolf
Systémy pro správu mostů některých evropských železnic
Systémy pro správu mostních a dalších objektů se neustále vyvíjejí. Jejich vývoj je stále více výsledkem spolupráce různých odborníků z praxe a výzkumné činnosti vědců z různých oborů. Význam dopravní infrastruktury pro rozvoj všech zemí vede k řešení mezinárodních projektů.

5.5.2006  |  Igor Kotulán, Roman Nepraš
Monolitnění prefabrikátových dílců při výstavbě mostů pro TGV v Belgii
Tento článek popisuje výhody prefabrikované výstavby mostních konstrukcí na tratích vlaků třídy TGV v Belgii s použitím nesmrštivých cementových zálivek Groutex při montážních pracích při spojování prefa dílců.

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)