Hledej
7.5.2012  |  redakce

Nové normy 05/12

Dnes 7. května bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (05/12) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. června 2012.

 

NOVÉ NORMY

ČSN EN ISO 7539-6 (03 8172)
kat.č. 90651
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny; (idt ISO 7539-6:2011)
Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 7539-6 (03 8172) Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny; Vydání: Listopad 2003
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 15609-5 (05 0312)
kat.č. 90630
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 5: Odporové svařování; (idt ISO 15609-5:2011)
Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15609-5 (05 0312) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Specifikace postupu svařování - Část 5: Odporové svařování; Vydání: Leden 2005
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14033-3+A1 (28 1005)
kat.č. 90665
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 3: Všeobecné bezpečnostní požadavky
Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14033-3 (28 1005) Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 3: Všeobecné bezpečnostní požadavky; Vydání: Červenec 2010

ČSN EN 15746-1+A1 (28 1007)
kat.č. 90662
Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení
Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15746-1 (28 1007) Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení; Vydání: Listopad 2010

ČSN EN 15746-2+A1 (28 1007)
kat.č. 90661
Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Všeobecné bezpečnostní požadavky Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15746-2 (28 1007) Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Všeobecné bezpečnostní požadavky; Vydání: Listopad 2010

ČSN EN 1998-2 NA ed. A (73 0036)
kat.č. 90574
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1998-2 NA ed. A (73 0036) National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges; Vydání: Prosinec 2011

ČSN 73 1372
kat.č. 90402
Nedestruktivní zkoušení betonu - Rezonanční metoda zkoušení betonu
Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 1372 Rezonančná metóda skúšania betónu; z 1981-12-24

ČSN EN 1993-3-1 NA ed. A (73 1431)
kat.č. 90575
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-1: Towers, masts and chimneys - Towers and masts
Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-1: Towers, masts and chimneys - Towers and masts; Vydání: Únor 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 2011
kat.č. 90403
Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí
Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 2011 Nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií; z 1986-12-19

ČSN EN 13232-2+A1 (73 6371)
kat.č. 90637
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání
Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13232-2 (73 6371) Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání; Vydání: Květen 2008 

ČSN EN 13232-3+A1 (73 6371)
kat.č. 90640
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice
Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13232-3 (73 6371) Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice; Vydání: Květen 2008

ČSN EN 13232-4+A1 (73 6371)
kat.č. 90639
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 4: Ovládání, zapevnění a kontrola polohy
Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13232-4 (73 6371) Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 4: Ovládání, zapevnění a kontrola polohy; Vydání: Červen 2006

ČSN EN 13232-5+A1 (73 6371)
kat.č. 90636
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny
Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13232-5 (73 6371) Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny; Vydání: Červen 2006

ČSN EN 13232-6+A1 (73 6371)
kat.č. 90635
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky
Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13232-6 (73 6371) Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky; Vydání: Červenec 2006

ČSN EN 13232-7+A1 (73 6371)
kat.č. 90634
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 7: Srdcovky s pohyblivými částmi
Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13232-7 (73 6371) Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 7: Srdcovky s pohyblivými částmi; Vydání: Říjen 2006

ČSN EN 13232-8+A1 (73 6371)
kat.č. 90633
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 8: Dilatační zařízení
Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13232-8 (73 6371) Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 8: Dilatační zařízení; Vydání: Září 2007

ČSN EN 13232-9+A1 (73 6371)
kat.č. 90632
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Návrh konstrukce, dokumentace a přejímka
Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13232-9 (73 6371) Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Návrh konstrukce, dokumentace a přejímka; Vydání: Leden 2007

ČSN EN 13146-9+A1 (73 6375)
kat.č. 90638
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti
Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13146-9 (73 6375) Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti; Vydání: Červen 2010

 

ZMĚNY NOREM

ČSN EN ISO 15792-1 (05 1102)
kat.č. 90629
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu
Vydání: Prosinec 2008; Změna A1; (idt ISO 15792-1:2000/Amd.1:2011); Vydání: Květen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 5173 (05 1124)
kat.č. 90619
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem
Vydání: Říjen 2010; Změna A1; (idt ISO 5173:2009/Amd.1:2011); Vydání: Květen 2012

ČSN EN 1090-1 (73 2601)
kat.č. 90485
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
Vydání: Březen 2010; Změna Z2; Vydání: Květen 2012

 

OPRAVY NOREM

ČSN EN 50149 (34 1558)
kat.č. 90564
Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce - Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi
Vydání: Prosinec 2001; Oprava 2; (idt EN 50149:2001/Cor.:2010); Vydání: Květen 2012
(Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 50317/A2 (36 2313)
kat.č. 90584
Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření
Vydání: Únor 2008; Oprava 1; (idt EN 50317:2002/A2:2007/Cor.:2010); Vydání: Květen 2012
(Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 12697-5 (73 6160)
kat.č. 90565
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti
Vydání: Červenec 2010; Oprava 1; (idt EN 12697-5:2009/AC:2012); Vydání: Květen 2012
(Oprava je vydána tiskem)

 

zdroj: Věstník ÚNMZ

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)