Hledej

Pozastavení používání mostních závěrů typu 3 W v působnosti ŘSD ČR


PŘÍKAZ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE č. 31/2001
Ředitelství silnic a dálnic ČR Č.j. 21.510/2001

S účinností od 1.1.2002 se pozastavuje používání mostních závěrů typu 3 W s roznášecím mechanismem nůžkového typu.

Tyto mostní závěry nelze u nově zahajovaných staveb navrhovat, u rozestavěných staveb je nutno posoudit buď jejich ponechání při nižší třídě dopravního zatížení (zejména podle počtu přejezdů TNV) nebo nahrazení jinými typy podle TP MDS ČR č. 86, např. s roznášecím mechanismem roštového typu nebo hřebenovým podle týž TP.

V Praze, dne 6.12.2001
Ing. Pavel Havíř   
generální ředitel   

Zdůvodnění:

Na základě zhoršujícího se stavu mostního závěru na mostě Hvězdonice na D 1 byla provedena vizuální prohlídka několika největších mostních závěrů typu 3 W na dálniční síti. Při ní byly zjištěny závažné poruchy – trhliny ve svárech mezi nůžkami podpůrných konstrukcí prostředních nosníků a upevněním na pevné části závěru. Tato vada se rozšířila pod vlivem neustále rostoucí těžké nákladní dopravy (na D 1 je nárůst od r. 1995 o 40 %) a je zřejmě způsobena nevhodným návrhem tohoto detailu, nebo jeho provedením u výrobce.

Na základě toho provedl TÚ ŘSD ověření v SRN a Rakousku, kde bylo zjištěno pozastavení používání tohoto typu závěru již před několika lety. Pro informaci se uvádí, že těchto závěrů je na naší dálniční síti zabudováno cca 50 a další jsou v návrhu.

Mostní závěry typu 3 W nesplňují požadavek zákona č. 22/1997 Sb. „O technických požadavcích na výrobky…“ a příslušných nařízení vlády ve znění pozdějších předpisů, tj. výrobek není bezpečný, nesplňuje požadavek na mechanickou odolnost a stabilitu a nesmí být uveden na trh pro trvalé zabudování do staveb.

Vzhledem k tomu, že oprava těchto vad je velmi obtížná, navrhuje se pozastavit používání mostních závěrů typu 3 W a nahrazení jinými typy podle TP 86 MDS ČR např.s roznášecím mechanismem roštového typu nebo hřebenovými.

zpět

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)